Category Archives: Cải Cách Ruộng Đất

Video: CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT (Đài Á Châu Tự Do)

Cải Cách Ruộng Đất 1/9-Vết thương chưa lành Cải Cách Ruộng Đất 2/9- Nhận chỉ thị của Nga và Tàu Cải Cách Ruộng Đất 3/9- Đấu tranh giai cấp đại thành công trong CCRĐ Cải Cách Ruộng Đất 4/9- Quá … Continue reading

Posted in Audio-Video, Cải Cách Ruộng Đất, Tài-liệu - Biên-khảo, Tội Ác Cộng-sản, Video tài liệu

Sáu Mươi Năm Vẫn Còn Sợ! (Phạm Thành)

Cụ Trịnh Đ. (tôi giấu tên) năm nay đã 97 tuổi, người Thiệu Giang, phủ Thiệu Hoá, là một trong những người hoạt động đánh Pháp, đuổi Nhật, đánh Phong kiến thời trước năm 1945. Cụ là anh em bên … Continue reading

Posted in Cải Cách Ruộng Đất, Sự Thật, Tội Ác Cộng-sản

Cải Cách Ruộng Đất: CHẾT OAN KHIÊN (Tô Hoài)

Tô Hoài tên thật là Nguyễn Sen, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1920 tại Nghĩa Đô, Từ Liêm, Hà Nội. Hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam 1957, hiện sống tại Hà Nội. 1945 – 1958 làm … Continue reading

Posted in Cải Cách Ruộng Đất, Tội Ác Cộng-sản

Vài khía cạnh của vụ “Cải Cách Ruộng Ðất” (Kim Nguyên)

Lý thuyết và thực hành cách xa một trời một vực trong thế giới CS, nhất là qua vụ “cải cách ruộng đất” ở Bắc Việt trong các năm 1953-1956-1958. Ðây là một cảnh tượng hãi hùng mà người Việt … Continue reading

Posted in Cải Cách Ruộng Đất, Sự Thật, Tội Ác Cộng-sản

“Ðịa ngục sình lầy” : cải cách ruộng đất (Trần Phú)

Hồ Chí Minh & Cải Cách Ruộng Ðất Ðêm 27 rạng ngày 28/4/1953, Phạm Hùng, trưởng ban kiểm soát Trung ương Ðảng, và Trần Quốc Hoàn, bộ trưởng Công an mật vụ, được triệu tới dinh Chủ tịch, để báo … Continue reading

Posted in Cải Cách Ruộng Đất, Sự Thật, Tội Ác Cộng-sản

Giai đoạn đấu tranh sắt máu sau 1954 (Võ Trường Sơn)

Giai đoạn đấu tranh sắt máu sau 1954 Trận Điện Biên Phủ và Hiệp Định Geneve 1954 là hai biến cố chính khiến cho chiến dịch Đấu Tranh Giảm Tô được tạm ngưng. Mặc dầu sau Hiệp Định Genève, Việt … Continue reading

Posted in Cải Cách Ruộng Đất, Sự Thật, Tội Ác Cộng-sản

Nhìn lại CCRĐ Miền Bắc và Cải cách Điền địa Miền Nam (Nguyễn Văn Trần)

Bao giờ TỘI CHỐNG NHÂN LOẠI của Hồ Chí Minh và tập đoàn cầm quyền Cộng-sản Hà Nội được đem ra xét xử? (*) Chiến tranh chống thực dân pháp giành độc lập kết thúc bằng Hiệp định đình chiến … Continue reading

Posted in Cải Cách Ruộng Đất, Tội Ác Cộng-sản

Một vụ đấu tố địa chủ ở Khu Tư (Trích “LŨY TRE XƯA”, truyện ký của Hoàng Thị)

Lúc này “chính phủ quốc gia” đã được thành lập và do cựu hoàng Bảo Đại lãnh đạo. Ông tự phong là quốc trưởng. Nhà nước được điều khiển bởi một thủ tướng mà văn phòng đặt tại Sài Gòn. … Continue reading

Posted in Cải Cách Ruộng Đất, Hồi-ký - Bút-ký, Tội Ác Cộng-sản

Một Kinh-nghiệm Lịch-sử Của Việt-nam : Từ Thực-dân Ðến Cộng-sản (Hoàng Văn Chí)

From Colonialism To Communism (Một Kinh-nghiệm Lịch-sử Của Việt-nam) Hoàng-văn-Chí Bản dịch của Mạc-Định

Posted in Cải Cách Ruộng Đất, Tài-liệu - Biên-khảo, Tội Ác Cộng-sản

Cuộc nổi dậy Quỳnh Lưu, Nghệ An, 1956 (Cẩm Ninh)

Posted in Cải Cách Ruộng Đất, Tội Ác Cộng-sản

Những ngày không bình yên (Đỗ Trường)

Những năm đầu của thập niên tám mươi, nghe tin báo tử ai đó, có lẽ cũng không thấy nghiêm trọng bằng tin bị đuổi việc. Việc làm gắn liền với sổ gạo, tem phiếu thực phẩm, đôi khi còn … Continue reading

Posted in Cải Cách Ruộng Đất, Tội Ác Cộng-sản