Tag Archives: baovecovang

14c- Khu tưởng-niệm Đại Thi-hào Nguyễn Du (TIÊN-ĐIỀN – HÀ-TĨNH)

KHU TƯỞNG-NIỆM ĐẠI THI-HÀO NGUYỄN-DU (Tiên-điền – Hà-tĩnh) (Mời bấm trên hình để xem lớn hơn) Tượng Đại thi-hào Nguyễn-Du Mặc dầu chúng tôi không có chút kiến-thức nào về nghệ-thuật điêu-khắc. Và cũng không hề biết một chữ nho … Continue reading

Posted in Hình-ảnh Du-lịch | Tagged , , ,