BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 (Linh Mục Cao Văn Luận)

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965
Linh Mục Cao Văn Luận


1.Lý do nào thúc đẩy tôi viết Hồi Ký?
2.Những cái mốc trong lịch sử
3.Hy vọng và Tỉnh mộng của người Việt Nam ở Pháp
4.Vua Duy Tân và Phong Trào ‘’Cờ Tự Trị’’ tại Pháp
5.Những bí ẩn từ ‘’Lon’’ Chuẩn Úy đến ‘’Lon’’ Đại Tá của ông Vua Cách Mạng
6.Trung thành với mẫu quốc…
7.Cộng sản Pháp và nền độc lập ở Việt Nam
8.Ba lần gặp gỡ Hồ chí Minh
9.Lần gặp gỡ thứ nhất giữa tôi và cụ Hồ
10.
Cụ Hồ khuyên tôi: Chú còn trẻ, đẹp trai, Không lấy vợ uổng quá
11.
Những hoạt động của Hồ Chí Minh trong ba tháng rưỡi ở Pháp
12.
Ngày Cát-To-Duy-Ê 1946 (14/07/1946): Cụ Hồ thành Quốc Khách của Pháp
13.
Lần thứ ba, cụ Hồ nói rõ phải đánh Tây nếu…
14.
Hồ Chí Minh yêu cầu tôi viết một lá thơ…
15.
Cụ Hồ đến phòng ngủ Bộ trưởng Bộ Thuộc Địa Pháp
16.
Ngày về âm thầm
17.
Ở Pháp nghe tiếng vọng Chiến Tranh từ nước nhà
18.
Nhìn cảnh trâu cày mắt rưng lệ
19.
Gặp các cộng sự viên đầu tiên của Ngô Đình Diệm
20.
Huế điêu tàn và buồn thảm
21.
Câu chuyện bên lò sưởi năm 1948
22.
Bảo Đại: Con người chán chường và thấm mệt
23.
Cha Houssa, người đưa ông Diệm vào chính trường Mỹ
24.
Ngô Đình Cẩn, người có trí nhớ phi thường
25.
Ông Cẩn nhờ tôi xuất ngoại gặp ông Diệm
26.
Gặp lại cụ Diệm ở Ba Lê
27.
Ông Diệm tâm sự: Tôi cũng mong về ….
28.
Cuộc hội kiến với Nguyễn Đệ
29.
Cuộc hội kiến với một lãnh tụ cộng sản Nguyễn Khắc Viện
30.
Chuyến sang Mỹ đầu tiên
31.
Bác Sĩ Phan Quang Đán sẵn sàng hợp tác với Cụ Diệm
32.
Từ Nữu Ước trở lại Ba Lê
33.
Ông Diệm trở về nước lập chính phủ: 7.7.1954
34.
Công đầu của Tổng Thống Diệm: Định cư 1.000.000 người
35.
Ông Diệm đối với Bình Xuyên và các đảng phái chính trị
36.
Thời thịnh đạt nhất của chế độ Diệm
37.
Ông Diệm và văn hóa giáo dục
38.
Chế độ bắt đầu nứt rạn
39.
Chế độ bị dư luận và Chính quyền Mỹ chống đối
40.
Lần gặp gỡ cuối cùng với Tổng Thống Diệm
41.
Cơn hấp hối của chế độ
42.
Cuộc đảo chánh và cái chết của Tổng Thống Diệm
43.
Tôi trở lại Huế
44.
Những cơn sóng gió mới
45.
Vĩnh biệt Huế

—>1

Advertisement
This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, LM Cao Văn Luận, Nền Đệ I Cộng Hoà. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s