DÒNG HỌ NGÔ-ĐÌNH, ƯỚC MƠ CHƯA ĐẠT (Nguyễn Văn Minh)

NGUYỄN VĂN MINH

DÒNG HỌ NGÔ ĐÌNH
ƯỚC MƠ CHƯA ĐẠT


Ngo_cuKha

Cụ NGÔ ĐÌNH KHẢ

Với ông Diệm:
“Diệm, con có đủ đức tính cần thiết để trở thành người lãnh đạo tốt. Con phải lãnh đạo“.

Với tất cả các con:
“Các con phải cùng với nó (ông Diệm) tranh đấu dành lại cho được một nền độc lập hoàn toàn,
thì mới thực hiện công cuộc cải tạo xã hội, xóa bỏ bất công được”.

(Lời cụ Ngô Đình Khả trối lại cho các con trước khi cụ qua đời)

Ngo_ongDiem

Trong lá thư gửi cho một chiến hữu đề ngày 22-9-1952, cuối thư có bài thơ tứ
tuyệt trên đây,

thủ bút của chí sĩ Ngô Đình Diệm.

Chúng tôi xin dùng ba chữ cuối
của câu 4 để đề tựa cho bài thơ.


KÍNH DÂNG HƯƠNG HỒN

Các vị Anh Hùng, Các Chiến Sĩ Mọi Cấp Ngành
Đã Hy Sinh Máu Xương Và Mạng Sống
Cho Nền Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền
Của Tổ Quốc Và Dân Tộc Việt Nam.

KÍNH DÂNG CHO

Tất Cả Những Ai Đang Và Sẽ Tranh Đấu
Cho Một Việt Nam Thật Sự Đoàn Kết
Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ, Phú Cường


AI CHẾT CHO QUÊ HƯƠNG SỐNG ĐỜI ĐỜI

GARNIER


THÂN TẶNG

CÁC BẠN TRẺ VIỆT NAM


Ngo_3tron

Ngày Mai Của Nước Việt Nam Sẽ Do Các Thế Hệ Thanh niên

Những Người Có Tâm Hồn Thanh Niên Tạo Dựng

Ngô Đình Nhu


CẢM TẠ
XIN CHÂN THÀNH CẢM TẠ:

Quý vị Thức giả, Bằng hữu, đã khuyến khích, giúp đỡ tinh thần, vật chất cho việc hoàn thành tác phẩm.

Các nhân chứng, các bạn đã cung cấp tài liệu, đóng góp ý kiến, hiệu chỉnh, giúp cho tác phẩm được hoàn bị hơn.


MỤC LỤC

A- Lời Giới Thiệu (GS Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Vinh)
B- Lời Tựa (Hà Thượng Nhân & Phạm Xuân Ninh)
C- Lời Nói Đầu (tác giả)

Chương I : Ông Ngô Đình Cẩn

1- Duyên Tri Ngộ
2- Các Bậc Sinh Thành
3- Con Người
4- Công Việc

* Lực Lượng Hai Đảng Đại Việt và Quốc Dân Đảng Ly Khai
* Thành Lập Văn Phòng – Hoạt Động Của Văn Phòng – Mở Mang Giáo Dục
* Qua Lào Bảo Vệ “Tây Trường Sơn”
* Vụ Gián Điệp Pháp
* Đoàn Công Tác Đặc Biệt (Miền Trung)
* Chính Thức Thành Lập “Đoàn Công Tác Đặc Biệt”
* Cuộc Binh Biến 11.11.1960

Chương II : Biến Cố “Cờ Phật Giáo”

1- Tổng Thống Ngô Đình Diệm Với Các Tôn Giáo

2- Tại Sao Có Qui Định Thể Thức Treo Giáo Kỳ và Cờ Hội Đoàn ?

3- Lý Do Có Công Điện Nhắc Treo Cờ Theo Qui Định Dịp Lễ Phật Đãn 1963

4- Lệnh Cấm Treo Cờ Phật Giáo ??

5- Tại Sao Biến Động “Cờ Phật Giáo” Được Khởi Động Từ Huế ?

6- Kiểm Soát Một Số Chùa

7- Một Số Sự Kiện Cần Ghi Lại

Chương III : Cuộc Đảo Chánh 1.11.1963

1- Tiền Đảo Chánh

2- Ngày Đảo Chánh 1.11.1963 Tại Huế

3- Những Yếu Tố Giúp Cho Cuộc Đảo Chánh 1.11.1963 Thành Công

4- Liên Lạc Với Bắc Việt Mưu Tính Trung Lập Hoá Miền Nam

5- Hậu Đảo Chánh

6- Tôi Thoát Hiểm

7- Ngũ “Đại Trụ”

Chương IV : Cái Chết Của Ông Ngô Đình Cẩn

1- Ai Giết Ông Ngô Đình Cẩn ?

2- Hai Phiên Toà Xử Ông Ngô Đình Cẩn

3- Những Ngày Cuối Đời Của Ông Ngô Đình Cẩn – MỘT BẢN LÃNH

Chương V : Cần Lao Nhân Vị Cách Mạng Đảng

1- Lý Thuyết

2- Thành Lập, Tổ Chức và Thực Trạng


Thay Lời Kết

Phụ Bản

Phụ Bản 1 : Tổ Chức Hoạt Động “Đoàn Công Tác Đặc Biệt”

Phụ Bản 2: Tác Phẩm Dự Thảo Bội Phản hay Chân Chính (Trần Quốc Hương)

Phụ Bản 3 : Dụ Số 10

Phụ Bản 4 : Một Thời Vang Bóng (Hà Vĩnh Phương)

Phụ Bản 5 : Thư Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện Hoa Kỳ gửi Chủ Tịch Tiểu Ban Nội Vụ Thượng Viện Hoa Thịnh Đốn (17.2.1964)

Phụ Bản 6 : Lược Đồ Một Cuộc Cải Tổ Cơ Cấu Xã Hội

—>Giới thiệu – Lời tựa – Lời nói đầu

This entry was posted in 2.Một thời để nhớ, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, Nền Đệ I Cộng Hoà. Bookmark the permalink.