ĐƯỜNG TA ĐI: Cảm-tác của thân-hữu

Nhà thơ Dương Hồng Hoa

Khi nhà văn An Phong Nguyễn Văn Diễn, trao cho tôi tập khảo luận văn chính sử mang tên “Đường Ta Đi”, tôi có ngay ý nghĩ: đây là một loại sách khô khan, khó tạo được sự say mê, hứng thú nơi người đọc.

Tôi biết bạn tôi đã bỏ rất nhiều công sức, thời gian để hoàn thành cuốn sách mà bạn hết lòng trân quý nên tôi cũng muốn biết tâm tư của bạn gửi gấm trong “Đường Ta Đi”. Điều bất ngờ lý thú là tôi không thấy nó khô khan. Càng đọc tôi càng thấy tấm lòng chân thành, thiết tha của bạn với tương lai, tiền đồ của dân tộc.

Có nhiều đoạn tôi đọc thật kỹ để quán triệt những tư tưởng sâu sắc bạn trình bày, để yêu mến những điều bạn đã khổ công tìm kiếm, suy luận và đưa ra những minh định rất chính xác: Tinh hoa văn hóa Việt cổ từ nhiều ngàn năm trước đã bị Hoa tộc chiếm đoạt và biến chế thành của họ. Họ đã mang tham vọng đồng hóa và trịch thượng khi gọi tổ tiên ta là man di. Cũng vì thế đã có không ít người lầm tưởng rằng nước ta có văn hiến là nhờ học được của Trung Hoa! Chỉ Trung Hoa mới có Triết học.

Tác giả “Đường Ta Đi” vừa có tình, vừa có lý khi đề nghị :

Con đường xây dựng quốc gia Nhân chủ, Nhân trị cho dân tộc Việt bằng cách: Kết hợp nền tảng văn hóa Việt cổ và văn minh Tây phương.

Tôi nghĩ rằng, “Đường Ta Đi” xứng đáng để được gọi là một người bạn quý, người bạn ấy sẽ giúp ta giải tỏa những nghi vấn về nguồn gốc, về thời tiền sử của dân tộc Việt Nam, đồng thời nêu lên những giá trị văn minh thế giới và những yếu điểm của văn minh Tây phương.

Qua đôi dòng tâm tưởng trên, tôi ước mong “Hoa Nhân Chủ” sớm được vun trồng tươi nở trên quê hương như nguyện vọng tha thiết của tác giả “Đường Ta Đi” :

Hoa Nhân Chủ

Giấc mộng đường đi hoa lá xanh,
Quê hương văn hóa ngát tinh anh
Đường đi kết hợp duyên Âu Á,
Tình,lý thuận hòa rạng chính danh …
Gốc nguồn Lạc Việt giống Tiên Rồng
Tổ tiên bất khuất dựng non sông
Văn hiến ngàn đời gương lẫm liệt
Việt Nam Nhân chủ sáng trời Đông

Houston, xuân 2003

o O o

Nhà thơ Huyền Minh

Hướng Đến Cội Nguồn*

Ai ơi ! hướng đến cội nguồn
Tự hào Việt tộc giống dòng rồng tiên
Ngàn xưa văn hóa lưu truyền
Tầu mong đồng hóa nhận chìm hương hoa
Bao đời gìn giữ sơn hà
Tinh thần bất khuất ông cha bảo tồn
Cháu con lòng dạ sắt son
Trau dồi văn hiến dù thân xứ người
Phát huy nhân chủ ngày mai
Trời Đông tinh túy hợp vầy trời Tây
Đuốc thiêng dẫn dắt sáng soi

Đường ta vững tiến ngại gì khó khăn
Dù cho sông núi cách ngăn
Hùng tâm xây dựng Việt Nam phú cường

Huyền Minh

*Cảm tác sau khi đọc “Đường Ta Đi” của nhà văn An Phong Nguyễn Văn Diễn

o O o

Nhà văn Trần Hồng Văn
Tức Tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu

Tâm tư và những nghiên cứu sâu rộng về văn hóa Việt cổ của nhà văn An Phong Nguyễn Văn Diễn trải dài suốt 350 trang sách “Đường Ta Đi” là một công phu hiếm có đã làm cho tôi cảm độngt! Sau hai truyện dài dã sử “Thần Long Bách Việt”, “Nước Non Tiền Sư” và các tài liệu biên khảo văn hóa, lịch sử được tác giả phổ biến trên báo chí, tuyển tập văn học… người đọc càng cảm thấy hãnh diện với nền văn minh Việt cổ cũng như tin tưởng mãnh liệt vào tương lai dân tộc do ý chí quật cường của giống nòi đã được các tổ phụ lưu truyền từ chục ngàn năm về trước cho tới ngày nay.

“Đường Ta Đi” rất đáng khen ngợi và yêu mến.

Houston, Cuối Hạ 2003
Trần Hồng Văn

—> Thay Lời Phi Lộ

This entry was posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, AN PHONG: Đường Ta Đi, Việt Sử. Bookmark the permalink.