ĐƯỜNG TA ĐI: Mục Lục

An Phong Nguyễn Văn Diễn

(Nhà văn An Phong Nguyễn Văn Diễn, đã vĩnh viễn ra đi ngày 17/12/2008)

anphong1

Sách và hình ảnh do tác giả lúc còn sinh tiền gởi tặng Lê Thy

MỤC LỤC

CHƯƠNG I – GỐC MIÊU DẤU TÍCH VĂN HÓA VIỆT CỔ

 • Văn hóa mồ côi
 • Những bước đầu tìm về dĩ vãng nòi giống của Triết gia Kim Ðịnh
 • Lộ trình di cư các dân tộc Ðông Á
  Hình 1 – Bản đồ đông Phi Châu nơi phát hiện người Hiện đại đầu tiên trên Ðịa cầu
 • Những nền văn hóa Việt cổ
 • Kết luận I

CHƯƠNG II – XÍCH THẦN XÍCH QUỶ

 • Bối cảnh lịch sử thời đại Ðế Minh
  Hình 2 – Bảng chữ chân chim cổ
 • Những tiên liệu của vua Ðế Minh
 • Triết lý Nông nghiệp lộ rõ trong hành động của vua Ðế Minh
 • Chiến tranh Miêu-Hoa ở Trác Lộc
  Hình 3 – Bản đồ chiến tranh Trác Lộc
 • Du mục Hoa tộc lập quốc
 • Nghi vấn lịch sử: Nước Văn Lang và 18 vị vua Hùng
  Hình 4 – Xuân Thu và Chiến Quốc
  Hình 5 – Ðông Á sau chiến tranh Trác Lộc
 • Nước Âu Lạc
 • Việt Nam trong giai đoạn nhà Triệu
 • Nghi vấn lịch sử: Lâm Ấp có phải là Chiêm Thành không
  Hình 6 – Bản đồ nhà Tần xâm lăng Bách Việt
 • Vị thế làng xã Việt trong giai đoạn lệ thuộc
 • Kết luận II

CHƯƠNG III -BIỆT SẮC VĂN HÓA CHỦNG VIỆT

 • Vầng nhật
  Hình 7 – Trống đồng và Giếng cổ
  Hình 8 – Biểu tượng Thái cực
 • Tiên Rồng
 • Truyền thống tả nhậm
 • Tập quán làng xã
 • Quan niệm nhân sinh và vũ trụ trong ca vũ
 • Tìm hiểu một bài vè cổ :Thương em từ thủa Tiên Rồng
  Hình 9 – Biểu tưởng tổng hợp
 • Kiến trúc Việt cổ
 • Bí mật phòng trung
 • Chuyện ông Bàn Cổ
 • Kết luận III

CHƯƠNG IV – VĂN MINH THẾ GIỚI

 • Khái niệm về văn minh thế giới
 • Văn minh Mésopotamie và Babilon
 • Ai-Cập cổ đại
 • Hi-Lạp cổ
 • Thiên chúa Yehova và dân tộc Israel
 • Các tôn giáo thờ độc thần
 • Người trong văn hóa Ấn-Ðộ
 • Suy tư của các triết gia Hi-Lạp cổ
 • Văn minh Tây phương hiện đại
 • Khoa học và Tôn giáo
 • Âu châu và cuộc cách mạng xã hội
 • Kết luận IV

CHƯƠNG V – Chân Thiện Mỹ trong chuyện ÔNG BÀN CỔ

 • Nguồn gốc chuyện ông Bàn Cổ
 • Tư tưởng ẩn dấu trong chuyện ông Bàn Cổ
 • Nhìn sơ về Tây phương cổ đại
 • Từ Ông Bàn Cổ đến huyền sử dân tộc
 • Ba giai đoạn của minh triết Miêu tộc
 • Những nghịch lý trong xã hội Trung Hoa
 • Vài mẫu người đặc trưng trên thế giới
 • Người Nhân chủ
  Hình 10 – Chữ Vương cũng gọi là Nhân
 • Một chuyện vui
 • – Kết luận V

CHƯƠNG VI– ÐƯỜNG TA ÐI

 • Tâm sự của người viết
 • Xin xem Ðường Ta Ði như một gợi ý
 • Xây dựng con người, xây dựng xã hội
 • Quan niệm học đường mới
 • Lễ hội quốc gia
 • Tổng luận
  Sách tham khảo
  Vài nét về tác giả

PHỤ LỤC

 • Bài 1 : THỜI ÐẠI DÂN TỘC
  Triết gia Lương Kim Ðịnh

 • Bài 2 : KINH THIÊN VIỆT ÐẠO, ÐƯỜNG
  KHAI MẠCH TINH THẦN DÂN TỘC
  Dũng Lạc Trần Cao Tường

 • Bài 3 : SỰ TÍCH TIÊN RỒNG VÀ VÒNG THÁI CỰC
  Nguyễn Minh Triết PhD tức thi sĩ Lưu Nguyễn Từ Thức

 • Bài 4: DU HÀNH VÀO TRUNG TÂM TẾT
  An Phong Nguyễn Văn Diễn

Kính dâng lên hồn thiêng tổ tiên nòi giống,
các anh hùng dựng nước và giữ nước
đã cho tôi cảm khái văn hóa Dân tộc

Kính dâng lên đồng bào Việt Nam
trong nước và hải ngoại

Kính dâng lên Ba Mạ, một đời con tri ân và tưởng niệm

Kính dâng lên các Thầy Cô đã dạy cho con ngũ thường

Cảm ơn em, người vợ dịu hiền đã giúp anh hoàn thành tốt đẹp tác phẩm này

Trao về các con, các cháu niềm thao thức trọn đời ta

anphong_sign

Houston, ngày 20 tháng 7 năm 2003

—>Giới Thiệu – Tựa

This entry was posted in AN PHONG: Đường Ta Đi, Tài-liệu - Biên-khảo, Việt Sử. Bookmark the permalink.