BỨC ẢNH LỊCH SỬ ĐỂ ĐỜI

Hãy xem bức ảnh độc đáo này để thấy cuộc sống thanh đạm của Ngô Tổng Thống khi đi kinh lý thăm dân. Vị lãnh đạo quốc gia VNCH nghỉ giấc trưa trên một tấm phên tre đổ nát. Hãy nhìn đôi giày cuả ông mà đau lòng !

May-1956 South Vietnam's President Ngo Dinh Diem sleeping under the trees during his trip to visit refugee settlements

May-1956
South Vietnam’s President Ngo Dinh Diem sleeping under the trees during his trip to visit refugee settlements

Một tấm ảnh thôi đủ nói lên tất cả.

Thành kính tưởng nhớ, tiếc thương một vị lãnh tụ Anh Minh, Yêu Nước, Liêm Chính như cố Tổng Thống cuả Việt Nam Đệ nhất Cộng Hoà.

This entry was posted in Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà. Bookmark the permalink.

3 Responses to BỨC ẢNH LỊCH SỬ ĐỂ ĐỜI

 1. Cùi-bắp. says:

  Thứ Hai, ngày 31 tháng 10 năm 2016
  MỘT TẤM HÌNH NGÔ TỔNG THỐNG ĐI KINH LÝ NGỦ TRƯA VỚI NGÀN CÂU BÌNH LUẬN

  Sơn Văn Lê
  15 giờ ·
  Tổng Thống Ngô Đình Diệm nằm trên chỏng tre chìm vào giấc ngủ sâu. Đâu cần nệm êm, phòng lạnh, đâu cần nhà sàn, gỗ thơm, đâu cần ao cá mấy mẫu. Càng ngày người ta càng biết sự thật về cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm hơn.

  Mời đọc tiếp tại : http://khoitinhthanngodinhdiemducquoc.blogspot.ca/2016/10/mot-tam-hinh-ngo-tong-thong-i-kinh-ly.html#more

  Like

 2. Trinh, Vanhkhuyen says:

  Thương cho thân phận một kiếp người, vì hiến dâng công sức cho tổ quốc. Đã không được gì mà còn bị một số người kia tự hào đang là đầy tớ dân, là bè lũ buôn dân bán nước, đang lăng nhục ông !

  Like

 3. Trương Vô Kị says:

  Coi chiếc giầy bên chân phải mà đau lòng, trong khi Người hết lòng lo cho miền Nam được hưởng 9 năm thanh bình, an lạc nhất, thì Người đã chết đi mà bọn loạn thần không thể kiếm được một xu trong túi riêng của Người !!!

  Liked by 1 person

Comments are closed.