NGÔ ĐÌNH DIỆM: Lời Khen Tiếng Chê (Minh Võ)

ngodinhdiemloikhentiengche

Người khen ta mà khen đúng là bạn ta
Kẻ chê ta mà chê đúng là thầy ta
Còn kẻ nịnh ta là thù địch ta vậy.
(Tuân Tử)

THÔNG VŨ xuất bản tháng 5 năm 1998
Tái bản lần thứ nhất tháng 10 năm 1998
Tái bản lần thứ hai tháng 02,2002.

Ấn phí: 16 Mỹ Kim (tại Mỹ và Canada)
20 Mỹ Kim (các nơi khác)

Mua sách xin hỏi các tiệm sách địa phương,
mua tại gian hàng trên mạng lưới của Thư Viện Việt Nam
Hoặc liên lạc Thông Vũ: điện thoại (760) 599-3969

Lời cảm tạ của soạn giả:

Trân trọng gửi tới

-Các tác giả được trưng dẫn về những ý kiến
và tư liệu giúp hình thành soạn phẩm.

-Các thân hữu gần xa về những đóng góp
và hỗ trợ giúp hoàn thành soạn phẩm.

minhvo_sign

o O o

mucluc

Tựa
Đôi Lời của Tác Giả Nhân Dịp Tái Bản (lần thứ nhất)
Lời Giới Thiệu (Giáo Sư Tôn Thất Thiện)
Đôi Dòng Cảm Nghĩ (Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích)
Tâm Tình Gởi Bạn Đọc Giới Trẻ (Minh Võ)
Chương 1 :
Bảo Đại:
“Ngô Đình Diệm nổi tiếng là thông minh liêm khiết. “
Chương 2
Phan Bội Châu:
“Ông Ngô Đình Diệm là Chí sĩ, Vĩ nhân.”
Chương 3
William E. Colby:
“Ngô Đình Diệm, nhà độc tài nhân từ.”
Chương 4
Bùi Diễm:
“Ngô Đình Diệm là người chuyên quyền và là sự thất bại.”
Chương 5
Cao Thế Dung:
“Tổng thống Ngô Đình Diệm là người rất giầu tình cảm.
Phải chăng ông cũng có người tình?”
Chương 6
Trần Văn Đôn:
”Tội nghiệp ông Diệm là người ai cũng mưu phản:
tướng lãnh của ông, người Mỹ và ngay cả chính em ruột ông “
Chương 7
Dwight D. Eisenhower:
“Ngô Đình Diệm, con người thần kỳ.”
Chương 8
Bernard Fall:
“Ngô Đình Diệm giống Franco của Tây Ban Nha”
Chương 9
Marguerite Higgins:
“Thanh thế của ông Diệm lẫy lừng như trong truyện cổ tích”
Chương 10
Lyndon Baines Johnson:
“Ngô Đình Diệm, Churchill của thập kỷ tại Á Châu.”
Chương 11
Stanley Karnow:
“Ngô Đình Diệm, ông quan của Mỹ.”
Chương 12
Nguyễn Cao Kỳ:
“Ông Diệm là người dễ bị lừa gạt lợi dụng.”
Chương 13
Đỗ Mậu:
(Đối với Đỗ Mậu ngàn trang sách của ông phải là ngàn lời nguyền rủa ông Diệm.
Lỗi ông Diệm theo ông Đỗ Mậu tre toàn tỉnh Quảng Bình không ghi hết.
Tội của ông Diệm, ông Đỗ Mậu cho rằng, nước sông Hương rửa không sạch…)
Chương 14
Dương Văn Minh:
“Diệm được kính trọng quá
trong đám người đơn sơ chất phác dễ bị lừa,
đặc biệt là người Công giáo và dân di cư.”
Chương 15
John M. Newman
“Ông Diệm quá tự tin vào khả năng vô địch của mình nên trở thành chuyên quyền và gia đình trị”
Chương 16
Richard Nixon:
“Tổng Thống Ngô Đình Diệm ví như tảng đá đỉnh vòm”
Chương 17
Frederick Nolting:
“Ngô Đình Diệm là con người bướng bỉnh.”
Chương 18
Arthur M. Schlesinger, Jr
“Diệm là người hết sức câu nệ truyền thống.
Ông ta thi hành một chính sách gia đình trị theo kiểu Đông Phương.”
Chương 19
Neil Sheehan:
“Diệm là người xảo quyệt, gian trá,
là tên phản-động cuồng nhiệt,
muốn tái lập triều đại nhà Ngô.”
Chương 20
Trương Như Tảng :
“Ngô Đình Diệm, một sự bí ẩn, một con người huyền bí”
Chương 21
Maxwell D. Taylor:
“Tổng thống Ngô Đình Diệm ví như nắp hộp Pandora.”
Chương 22
Hoàng Ngọc Thành:
Dù có lỗi lầm gì đi nữa,
Ngô Đình Diệm là người thực sự có thái độ quyết liệt
trong việc bảo vệ chủ quyền của dân tộc Việt Nam.”
Chương 23
Nguyễn Chánh Thi:
“Ngô Đình Diệm chỉ là một kẻ bất tài.”
Chương 24
Đỗ Thọ:
“Lịch sử sẽ viết rằng Hoa Kỳ đã mượn tay
tướng lãnh giết tổng thống Ngô Đình Diệm …
Mai hậu công lao của tổng thống Diệm to tát
được người người ca tụng như tổng thống Lincoln của người Hoa Kỳ.”
Chương 25
Phạm Kim Vinh:
“Ngô Đình Diệm còn vượt xa hơn cả Hồ Chí Minh.”
Chương 26
Lời Bàn Chung
Phụ Lục


—>Đôi lời của soạn giả

This entry was posted in 2.Một thời để nhớ, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, MINH VÕ: Ngô-Đình-Diệm, Lời Khen Tiếng Chê, Nền Đệ I Cộng Hoà. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s