Nhật Ký Đỗ Thọ (Mộc Tồn đọc)

nhatkydotho dotho

Giọng đọc: Mộc Tồn

Xin bấm trên wma_icon để nghe

wma_icon 1- Ra đi wma_icon 2- Ngẫu nhiên thành sĩ quan tùy viên wma_icon3- Tùy viên tạm thời
wma_icon4- Dinh Gia Long thu thập tin đảo chánh wma_icon5- Giữa tháng 8-1963, TT.Diệm dự định từ chức wma_icon6- Cá tính của TT. Diệm
wma_icon7- TT.Diệm với Bà Ngô Đình Nhu wma_icon8- TT Diệm với Đức Cha Thục cùng cậu ấm Cẩn. wma_icon9- Đứa em út
wma_icon10- Ông Ngô Đình Luyện wma_icon11- Đồng hương wma_icon12- Tham Mưu Biệt Bộ Phủ Tổng Thống
wma_icon13- Tình và Hiếu wma_icon14- Giờ Định Mệnh wma_icon15- Lánh nạn
wma_icon16a- Chiếc cặp da
wma_icon16b- Giấu kín
wma_icon17a- Dinh Gia Long hấp hối
wma_icon17b-
wma_icon17c-
wma_icon17d-Gặp tướng Nguyễn Khánh
This entry was posted in 2.Một thời để nhớ, Audio truyện, Nền Đệ I Cộng Hoà. Bookmark the permalink.