TỰ VỊ THẾ KỶ (Xuân Vũ): Một Chuyện Tình Ngã Tư

TVTK_cover

Đánh máy: Lê Thy

LỜI TỰA

Chủ-nghĩa Cộng-sản không có gì sáng tạo. Nó chẳng qua là một sự lẩn-quẩn của một thằng khùng. Lý-thuyết Cộng-sản không đủ hay để thuyết-phục. Chế-độ Cộng-sản không đủ đẹp để hấp-dẫn. Người Cộng-sản không đáng yêu mà cũng không có gì đáng phục. Dùng sức dân để phá ngục Bastilles để xây ngục Bastilles khác to và kiên-cố hơn để nhốt dân. Đó là Cộng-sản.

Không đợi đến biến-động xảy ra ở Đông-Âu và các nước Cộng-Sản khác, tôi mới “sáng mắt sáng lòng”. Năm 1958 tức là sau khi tập-kết ra Bắc được một năm, tôi đã lên Ủy-ban Quốc-tế để xin về Nam đúng theo tinh-thần hiệp-định Genève. Vì sao? Vì tôi thấy cái xã-hội chủ-nghĩa nó Kỳ-cục thế nào ấy. Thuở đó mới 26 tuổi chưa biết Cộng-sản là cái quái gì nhưng thấy mặt mũi nó hiện lên tôi hết ham. Đó không phải là chân-dung “người đẹp” của tôi mong đợi. Cảm-giác đầu tiên là cảm-giác đúng nhất. Kỳ-cục là cảm-giác đầu tiên của tôi đối với Cộng-sản .

Năm sau, Nhân-Văn Giai-Phẩm xảy ra. Tôi không dám tham-gia mặc dù có người quen trong nhóm rủ. Nhưng tôi có cách của tôi: Trốn. Không dám chống thì Trốn. Mười năm sau (1968) tôi mới thoát.

Bây giờ lưu-vong. Đứng xa Cộng-sản một vạn cây số, và sống trên một đất nước Tự-do, tôi thấy Cộng-sản càng Kỳ-cục. Nhiều nhà văn, nhà chính-trị, nhà trí-thức và người thường – không nhà gì cả – cho rằng Cộng-sản là loại người không tim, không có nhân-tính. Tôi đồng-ý hoàn toàn. Nhưng chúng giỏi che giấu và giỏi lừa bịp. Cho nên con quỉ khát má mang bộ mặt người vẫn sống chung được với loài người thậm chí còn được loài người tin yêu mới lạ chứ!

Sau khi cuốn “Con Người Vốn Quí Nhất” của tôi ra mắt độc-giả, có một người cho là cường độ và có một độc-giả hỏi : Truyện Hạnh-Ngọ Bọt Bèo có thật không? Tôi đáp:”Kẻ chứng kiến đang ở Hoa-kỳ đây!”. Càng cua Bách Hoa hai mươi lăm đồng bán cho cán bộ ăn, trong lúc dân đói là cường độ hay là sự thật? Hồ Chí Minh giết bao nhiêu Quốc-Dân Đảng và bỏ cả thuốc độc vào nước ngọt cho đồng-chí của ông ta là cường độ hay sự thật? Để trả lời cho những người ấy, tôi viết thêm quyển Tự-Vị Thế-Kỷ này, trong đó có những nhân-vật thật, đọc, ai cũng biết đó là ai, nhưng vì phép viết truyện không nên nêu rõ tên thật ngoài đời (trừ tên Hồ Chí Minh là cái tên “lịch-sử”) nên tôi không nêu đích danh.

Những sự thực khác rùng rợn gấp trăm lần hơn truyện của tôi cơ. Ai biết nổi? Năm nay tôi đã sáu mươi tuổi. tôi không ngờ tôi còn sống, qua cuộc vượt Trường-sơn, cho tới ngày hôm nay. Từ mười năm qua tôi chỉ có một đích nhắm: Viết tất cả những gì tôi biết về Cộng-sản Hà-nội ra thành chữ để ai muốn đọc thì đọc. Tôi hiện nay tạm đủ sống, tôi bỏ mọi việc làm để chỉ viết mà thôi. Viết bằng tay phải và tay trái chứ không chỉ viết bằng tay trái như năm năm đầu tị-nạn bận lo cơm áo nữa.

Tập Tự-Vị Thế-Kỷ nay là quyển thứ sáu của tôi viết về Cộng-sản. Nó gồm có ba mươi truyện, nếu in cả thì trên sáu trăm trang, nên tôi chỉ in mười tám truyện. Viết những truyện này tôi có ý định mô-tả bản-chất và mặt mũi Cộng-sản, không phải chung chung mà bằng xương bằng thịt, có tên có tuổi.

Tên sách nghe có hơi khô-khan, nhưng khi giở vào trong bạn sẽ bắt gặp nào bộ mặt tổng-bí bị mèo quào, nào ủy-viên bộ Chính-trị o gái bị gái mắng, nào giảng-viên trước Nguyễn-Ái-Quốc nhảy lầu tự-vận vì muốn chạy tội dâm-ô, nào chánh-ủy giật vợ thuộc-hạ, nào đại-tướng mê nhạc tím nhạc vàng, nào chính-trị-viên đi bia nhộng, nào đồng-chí cuỗm vợ đồng-chí, nào thi-sĩ nham-nhở v.v.. Cả một quyển Tự-vị sống mà mỗi trang sách như một trang tự-vị để bạn đọc có thể tra-cứu về Cộng-sản : tàn-bạo, vô-luân, xảo-quyệt, dâm-ô, lưu-manh, rởm, đểu v.v…

Chưa bao giờ tôi thấy tiếc thì-giờ như bây giờ. Và cũng chưa bao giờ tôi thấy thích cái-thằng-tôi như bây giờ.

Hoa-Kỳ, ngày sinh-nhật thứ 60
(19 tháng 3 1990)

xuanvu_sign

—->Một Chuyện Tình Ngã Tư

This entry was posted in 4.Truyện ngắn, Xuân Vũ. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s