THÁNG TƯ NGHIỆT NGÃ 1975 – Sài gòn Thất Thủ (Olivier Todd – Dương Hiếu Nghĩa dịch)

THÁNG TƯ NGHIỆT NGÃ
1975 – Sài gòn Thất Thủ

Nguyên tác: CRUEL AVRIL của Olivier Todd
Người dịch: Dương Hiếu Nghĩa

cruelavril_frontcover

Hình bìa sách
do Lê Thy scan từ nguyên tác Cruel Avril
(Éditions Robert Laffont, S.A., Paris,1987 . ISBN: 2-7242-3973-3)

Chương 1 – Hà Nội – Sài Gòn : 1789 km
Chương 2 – Phước Long: Trời cũng phải nhỏ lệ
Chương 3 – Những bức thơ của ông Nixon
Chương 4 – Ngọn lửa đấu tranh của Hà Nội
Chương 5 – Lưỡi rìu và gốc cây
Chương 6 – Những người đang ngủ đứng !
Chương 7 – Long mạch
Chương 8 – Chiến dịch 275
Chương 9 – “Đầu teo đít to”
Chương 10 – Con đường 7B
Chương 11 – Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh
Chương 12 – Đà Nẵng thất thủ
Chương 13 – Ba sọc đỏ
Chương 14 – Màng chi một cây kim, một sợi chỉ ?
Chương 15 – Tiếng cu kêu
Chương 16 – Cài hoa trên vành tai
Chương 17 – Lượm đá lấp biển
Chương 18 – Giờ của Dương Văn Minh
Chương 19 – Bán hạ giá 50 phần trăm
Chương 20 – Cùng là anh em một nhà
Chương 21 – Ngày 29/4: Hãy Tắt Hết Đèn
Chương 22 – 30 tháng tư : Hoa Sen Cuối Cùng
Chương 23 – Đập đá vá trời

—>Lời giới thiệu của
người dịch…

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, DƯƠNG HIẾU NGHĨA dịch Tháng Tư Nghiệt Ngã (Olivier Todd). Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s