THIÊN-ĐÀNG TREO (Xuân Vũ)

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

Tôi viết bộ sách này để tỏ lòng biết ơn đối với những bậc đàn anh đã dạy cho tôi biết bao chuyện đời, chuyện nghề và lòng yêu nước – không phải trong một trường huấn luyện nào mà nơi tư thất, bên bàn ăn, ở góc sân, trên vỉa hè, trong tửu quán. Và tôi học được mà không hay, từ những ông thầy vĩ đại nhất.

Đối với tôi những bậc huynh trưởng đã về miền Lạc Cảnh, tôi xin thắp nén hương lòng truy niệm. Kính mong anh linh phù hộ cho kẻ hậu sinh này mạnh tay dẹp bỏ các thử rởm để đem thêm nghệ thuật và tính cương trực của người cầm bút vào “công việc chữ nghĩa.”

Với các Anh, tôi mãi mãi là đứa học trò bé nhỏ như ngày nào.

xuanvu_signCuối Thu Kỷ Tỵ
năm thứ 15 trên đất tỵ nạn Hoa Kỳ

–>Đón Bác Vô

This entry was posted in 4.Truyện ngắn, Xuân Vũ. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s