THIÊN-ĐÀNG TREO ĐỨT DÂY (Xuân Vũ)

tdtdg_cover

Lê Thy đánh máy lại

MỤC LỤC

 1. Thành phố Bác 91
 2. Cù Lao Rồng
 3. Bãi tro, Bức tượng và Xe hơi hư
 4. Xe đạp niềm vui
 5. Mổ ruột thừa Trường Sơn
 6. Chiếc áo mộng mơ
 7. Tự nhiên như người Hà Nội
 8. Giấc ngủ 30 năm
 9. Sàigòn 89
 10. Bình minh lơ láo
 11. Vợ chồng ông Phó Tiến Sĩ
 12. Chuyện 35 năm qua
 13. Cái Tó
 14. Cái dốc Hồ Tiêu
 15. Hài Kịch Cách Mạng tháng 10

Thành phố Bác 91

This entry was posted in 4.Truyện ngắn, Xuân Vũ. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s