QUÊ NỘI QUÊ NGOẠI (Xuân Vũ)

quenoiquengoai_bia

Truyện đồng-quê miền Nam
của cố văn-sĩ Xuân Vũ.

Đánh máy:
Lê Thy

 1. Chợ Cầu Mống, làng Hương Mỹ, xóm Cổ Cò
 2. Bộ truyện Tam-Tạng Thỉnh Kinh
 3. Bữa tiệc thịt cầy vui vẻ
 4. Con heo quay cúng miễu
 5. Những mắt me chua và ông nhạc kèn
 6. Những con thiềm thừ
 7. Đi xem thiên linh cái
 8. Chuồng trâu thân mến
 9. Những nhân vật từ truyện bước ra đời
 10. Củ chì thung của những gánh hát Sơn Đông
 11. Cậu Bảy, cậu Tám, dì Tư, dì Năm
 12. Gánh Bầu Lúa

—> Chợ Cầu Mống, làng Hương Mỹ, xóm Cổ Cò

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Xuân Vũ, Xuân Vũ, Xuân Vũ. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s