38 Năm Rồi!!! (Hà Lan Phương-Paris)

38namroi

38 năm rồi , anh biết không ?
Sao mình cứ mãi kiếp lưu vong ?
Nước non ngàn dặm, khôn tìm gặp !
Tổ quốc mịt mùng cách đại dương

Chỉ vì bè lũ Cộng yêu tinh
Cưỡng bức miền Nam với nhục hình
Hận cũ ngày xưa , anh còn nhớ ?
Quê mình lắm kẻ vẫn điêu linh !

Vùng lên , đánh đuổi bọn vô tâm
Cộng sản tàn hung , chẳng thể lầm
Hòa giải cùng phường dâng bán nước ?
Sao đành ? Dân Việt mãi lặng câm !

38 năm rồi đã đi qua
Vết thương ngày cũ khó phai nhòa
Này anh , này chị , đừng quên nhé
Con cháu Lạc Hồng chính chúng ta

Vùng lên quang phục lại quê hương
CHÍNH NGHĨA MIỀN NAM phải trường tồn
Cộng sản gian manh không tha thứ
Quyết lòng tiêu diệt kẻ thù chung

38 năm rồi , nhớ nghe anh
Đường về quê mẹ phải tựu thành
Góp tay xây dựng vùng quê cũ
Non nước cùng ca khúc khải hoàn

Hà Lan Phương ( Paris )
Quốc hận 2013

Advertisement
This entry was posted in ***Mùa QUỐC HẬN, 6.Bạn đọc viết, Hà Lan Phương, Thơ. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s