DẤU PHẨY TRONG TIẾNG VIỆT

(1) Toà xử vụ án ngoại tình, phán với người chồng:

Ở với vợ lớn, không được ở với vợ nhỏ.

Ông chồng đưa bản án về nhà cho vợ lớn, chỉ sửa lại dấu phẩy:

Ở với vợ lớn không được, ở với vợ nhỏ

(2) Mỗi gia đình có 2 con, vợ chồng hạnh phúc

Mỗi gia đình có 2 con vợ, chồng hạnh phúc.

(3) Sơn Tinh đi cầu hôn công chúa Mị Nương

Sơn Tinh đi cầu, hôn công chúa Mị Nương

 

This entry was posted in Tiếng Việt. Bookmark the permalink.