DẤU PHẨY TRONG TIẾNG VIỆT

(1) Toà xử vụ án ngoại tình, phán với người chồng:

Ở với vợ lớn, không được ở với vợ nhỏ.

Ông chồng đưa bản án về nhà cho vợ lớn, chỉ sửa lại dấu phẩy:

Ở với vợ lớn không được, ở với vợ nhỏ

(2) Mỗi gia đình có 2 con, vợ chồng hạnh phúc

Mỗi gia đình có 2 con vợ, chồng hạnh phúc.

(3) Sơn Tinh đi cầu hôn công chúa Mị Nương

Sơn Tinh đi cầu, hôn công chúa Mị Nương

 

Advertisements
This entry was posted in Tiếng Việt. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s