Video: Tình Bất Diệt (Chuyện Buồn của Người Vợ Tù)

Thưa Quý Độc Giả BVCV,,

Trân trọng giới thiệu đến Qúy Vị video “Tình Bất Diệt” do đài VBS vừa thực hiện. Video dựa theo bài viết “Chuyện Buồn Của Người Vợ Tù” của Bà Trần Thanh Minh, hiền thê của Ông Trương Kim Chung, Cố Giáo Sư Văn Hoá Vụ/Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.

Bài viết là những dòng lệ chan hoà lên hàng trăm ngàn phụ nữ Việt Nam vào một thời kỳ đen tối nhất lịch sử….

This entry was posted in *Mùa QUỐC HẬN, Audio-Video, Video phỏng vấn. Bookmark the permalink.