GẢ THIẾP VỀ VUỜN (Hồ Trường An)

gathiepvevuon_bia

Đánh máy: Lê Thy

 1. Một Thưở Xuân Như Ý
 2. Bà Năm Tơ Hồng
 3. Giấc Mộng Bà Già Trầu
 4. Tết Này Anh Trở Về
 5. Hình Ảnh Người Mẹ
 6. Gả Thiếp Về Vườn
 7. Quê Chồng Chợ Tỉnh
 8. Bà Già Trầu Cảm Khái
 9. Cùng Trên Mảnh Đất Ấy
 10. Ngôi Nhà Của Người Vợ
 11. Ngõ Lan Xóm Huệ
 12. Đêm Xuân Chị Em Thỏ Thẻ

—> Một thuở Xuân như ý

This entry was posted in Hồ Trường An and tagged , . Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s