GẢ THIẾP VỀ VUỜN (Hồ Trường An)

gathiepvevuon_bia

Đánh máy: Lê Thy

 1. Một Thưở Xuân Như Ý
 2. Bà Năm Tơ Hồng
 3. Giấc Mộng Bà Già Trầu
 4. Tết Này Anh Trở Về
 5. Hình Ảnh Người Mẹ
 6. Gả Thiếp Về Vườn
 7. Quê Chồng Chợ Tỉnh
 8. Bà Già Trầu Cảm Khái
 9. Cùng Trên Mảnh Đất Ấy
 10. Ngôi Nhà Của Người Vợ
 11. Ngõ Lan Xóm Huệ
 12. Đêm Xuân Chị Em Thỏ Thẻ

—> Một thuở Xuân như ý

This entry was posted in Hồ Trường An and tagged , . Bookmark the permalink.