ĐÊM NGÀY LỘN XỘN VŨ THƯ HIÊN (Thông Biện Tiên Sinh)

(Lê Thy đánh máy trích từ sách
CÕI NGƯỜI TA – phiếm luận của Thông Biện Tiên Sinh)

coinguoita_biaTrong “Nhà Văn Hiện Đại” xuất bản năm 1992, mục E-593 chép:

“E-593 – Vũ Thư Hiên

Sinh ngày 18 – 10 – 1933 tại Hà Nội. Nguyên quán ở xã Trung Lao, Trực Ninh, Nam Hà. Từng tham gia bộ đội, quay phim và biên tập điện ảnh, phóng viên báo ảnh.

Đã xuất bản: “Lối Thoát” (kịch – 1952), “Đêm Mùa Xuân” (truyện ngắn – 1962), “Miền Thơ Ấu” (tiểu thuyết – 1988). Ngoài ra còn dịch “Bông Hồng Vàng (của Pautốpxki). ” (1)

Kèm theo, có hình một Vũ Thư Hiên rất trẻ, cổ quấn khăn… rất điệu và mắt thì sáng ngời… niềm tin.

Trong “Đêm Giữa Ban Ngày”, Vũ Thư Hiên “Tự Bạch”:

“… Ngoài ra, một sô dân thường cũng bị Đảng nhân tiện chụp cho cúi mũ xét lại hiện đại để xử lý.

Tất bật bị nhét chung vào một rọ, bị Đảng trừng phạt bằng nhiều cách khác nhau, với mức độ khác nhau. Bị bắt năm 1967, những người tù không có án, còn gọi là tù “xử lý nội bộ “, tới năm 1973, mâi lần lượt được thả. Chưa hết. Sau sáu năm giam cầm họ còn phải chịu đựng những năm lưu đầy biệt xứ và quản thúc tại gia. Tưởng chừng vụ án đến đây là kết thúc, nhưng không phải. Người cuối cùng trongsố tù nhân được Đảng ban cho ân sủng “xử lý nội bộ ” mãi tới tận tháng Chín năm 1976 mới được ra khỏi cổng nhà tù.

Người tù ấy là kẻ viết những dòng này. ” (2)

Phần cuối của cuốn sách đã dẫn bên trên: “Nhà Văn Việt Nam Hiện Đại”, từ trang 219 là phần Phụ Lục: “Điều Lệ Hội Nhà Văn Việt Nam (sửa đổi), có vài điều cần chép ra đây, rồi Thông Biện tôi sẽ từ từ… nói chuyện:

Chương I, điều 3 – viết: “Hội Nhà Văn Việt Nam tự nguyện hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam và trong khuôn khổ luật pháp và thể chế của Nhà Nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam… (3)

Chương IV, điều 17 – “Người muốn xin gia nhập Hội Nhà Văn Việt Nam phải chuyển đến Ban Chấp Hành Hội (hoặc Ban Thư Ký Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp Hành):

– Đơn xin gia nhập Hội.
– Sơ Yếu lý lịch.
– Bản liệt kê các tác phẩm đã xuất bản của mình.
– Lời giới thiệu của 2 hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam chịu trách nhiệm về người được giới thiệu vào Hội.
(4)

Té ra, sau Chín năm bị thất sủng, Chín năm làm người tù “xử lý nội bộ” của cái chủ nghĩa, cái Nhà Nước mà ông Vũ Thư Hiên hằng tôn sùng, và vẫn tiếp tục tôn sùng sau khi… được… ân xá, thả ra. Bằng chứng: Ông Vũ Thư Hiên bị tù từ năm 1967. Những người tù khác cùng trong vụ “xử lý nội bộ” được thả ra dần từ năm 1973. Ông Vũ Thư Hiên là người tù cuối cùng được… ra năm 1976. Ra khỏi tù, người “sĩ phu Bắc Hà” này đã làm gì? Ông Vũ Thư Hiên đã cậy cục… để xin… trở lại Hội Nhà Văn! Mà Hội Nhà Văn Việt Nam, như đã dẫn bên trên, là một Hội “tự nguyện hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam… ” Cuốn “Nhà Văn Việt Nam Hiện Đại” xuất bản năm 1992. Như vậy, ít ra, cho đến năm 1992, tức là sau khi ra khỏi tù gần 17 năm, ông Vũ Thư Hiên vẫn một lòng với Đảng và Nhà Nước. Và biết đâu, bây giờ sang Pháp, qua Mỹ, ông Vũ Thư Hiên đã tiếp xúc với những người Việt lưu vong với “tấm lòng” như thế nào?

Ông Vũ Thư Hiên bắt đầu viết “Đêm Giữa Ban Ngày” năm 1993. Ông ra khỏi tù “xử lý” năm 1976, tức là sau 1 năm ngày cộng sán chiếm Miền Nam. Chẳng lẽ, sau Chín năm tù, tâm cảnh và những điều “nhìn thấy” được của ông Vũ Thư Hiên đến sau gần 20 năm, tức là đến năm 1993, nó mới thành hình để ông viết “Đêm Giữa Ban Ngày” từ năm 1993 và hoàn tất vào năm 1997? Thông Biện tôi không tin là ông Vũ Thư Hiên… chậm trí đến cỡ đó! Ra khỏi tù, ông Vũ Thư Hiên vẫn là hội viên trong Hội Nhà Văn Việt Cộng. Lại từng đoạt giải Văn Học Cộng Sản của Hội Nhà Văn năm 1987 với tác phẩm “Miền Thơ Âu”, đứng trên cả “Người Đi Săn Và Con Sói Lửa” của Nguyễn Quỳnh và “Tuổi Thơ Dữ Dội” của Phùng Quán.

Chiều chủ nhật tuần qua, ngày 5 tháng 12 năm 1999, ông Vũ Thư Hiên được các ông Nguyễn Ngọc Bích, Đặng Đình Khiết… tổ chức một buổi nói chuyện tại trường luật của George Mason University. Các ông Nguyễn Ngọc Bích, Đặng Đình Khiết… là những chuyên gia… tổ chức cho các… nhân sĩ tứ phương và mọi phía kiểu Bùi Tín, Nguyễn Minh Cần, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Gia Kiểng v.v… về nói chuyện tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

Thông Biện tôi buồn tình đi… lạc vào buổi nói chuyện của ông Vũ Thư Hiên. Đi lạc, vì chỉ hay tin rồi đi lang bang vào, chứ chẳng ai mời mọc gì sất!

Hội trường có khoáng bốn, năm mươi người. Đa số, là các “tai mắt” trong vùng mà Thông Biện từng “văn kỳ thanh”, đến hôm đó mới được “kiến kỳ hình”.

Nhiều câu hỏi, nhiều câu tung hứng đã được đặt ra. Ông Vũ Thư Hiên nhẩn nha kể chuyện kinh nghiệm về Cộng Sản của ông. Nào là Cộng Sản Đông Âu Ba Lan, Tiệp Khắc. Nào là kinh nghiệm Cộng Sán nguyên thủy Nga… Nhiều màn vỗ tay cho phe hỏi và cho diễn giả được tận tình… lốp bốp!

Thông Biện tôi đang ngồi nghe ông Vũ Thư Hiên và một vài vị thân hào nhân sĩ luận về “Sĩ Phu Bắc Hà”, vừa suy nghĩ đến một đoạn mà ông Vũ Thư Hiên đã viết trong phần “Tự Bạch” của Đêm Giữa Ban Ngày”:

“Xã hội này là khó hiếu bởi vì, căn cứ những gì tỏi biết, nó khởi sinh từ những ý muốn tốt đẹp, bắt đầu bởi những con người lương thiện. Củng căn cứ những gì tôi biết, tôi dám đoan chắc rằng trước kia, khi mới nhập vào dòng chảy không bao giờ ngưng của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, họ không hề ấp ủ những mưu đồ xấu xa.

Trong sư biến dạng của những người cộng sản, trong sự tha hóa của họ, cái gì là tác nhân -… (???) (5)

Chợt nhiên, tôi nghe ông Vũ Thư Hiên phân trần:

“Tôi là một nhà văn, tôi không làm chính trị. Vì thế, nếu những gì tôi viết về chính trị mà… sai, thì xin bỏ đi. Cái gì tồi viết đúng, thì giữ lại.”

Thông Biện tôi như có một phản xạ, bèn đưa tay xin phát biểu. Sau một vài người theo thứ tự và sự chọn lựa của ông Nguyễn Ngọc Bích, điều hợp viên, Thông Biện tôi được phép cầm micro. Thông Biện tôi bèn… phát biểu:

(Chú thích: Những điều Thông Biện tôi viết ra dưới đây, dĩ nhiên sẽ đầy đủ hơn là những gì Thông Biện tôi đã phát biểu trong hội trường. Có điều, toàn bộ ý nghĩ và mục đích thì vẫn đồng nhất).

“Tôi hoàn toàn không đồng ý với ông Vũ Thư Hiên, khi ông cho rằng là nhà văn nên những điều viết về chính trị mà có sai là sự thường, chỉ việc bỏ đi là xong. Nhà văn, là người hướng dẫn dư luận quần chúng. Có khi, nhà văn phải làm công việc suy nghĩ cho và trước quần chúng về những biến động của xã hội, của đất nước đang xảy ra. Nhất là những nhà văn Việt Nam. Những nhà văn của một đất nước quá đau thương và luôn bị ngập chìm trong những biến động. Chính Trị Bộ Cộng Sản Việt Nam, những tay chóp bu của Đảng và Nhà Nước Cộng Sản, đa sổ là nhà văn. Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Tố Hữu… đều là những nhà văn, nhà thơ. Chủ nghĩa Cộng Sản cai trị con người bằng cách… nhồi sọ. Không dùng văn thơ thì dùng gì Thơ Tố Hữu đế… thúc quân. Sách của Trường Chinh để học tập chính trị vù… giáo dục con cái. Tiểu sử Hồ Chí Minh, trong Tự Điển Văn Học chép như sau:

“… Hồ Chí Minh sáng tác “Nhật Ký Chìm Tàu”, giới thiệu đất nước Xô Viết và ca ngợi tình cảm quốc tế vô sản dưới hình thức một câu chuyện vui, xen lẫn thơ lục bát. Tác phẩm được phổ biến rộng rãi trong phong tràoXô Viết Nghệ Tĩnh. 1949, giữa lúc cuộc trường kỳ kháng chiến chống Pháp trải qua nhiều khó khăn, Chủ Tịch Hồ Chí Minh viết “Giấc Ngủ Mười Năm ” kể chuyện một chiến sĩ bị thương ngủ thiếp đi, mười năm sau tính dậy, rất ngạc nhiên sung sướng thấy kháng chiến đã thành công, cuộc sống hoàn toàn đổi mới. Ngoài ra, với những bí danh khác nhau (thường dùng nhất là C.B, X.Y.Z, Đ.X., Trần Lực, T. Lan, T.L….) Chủ Tịch dùng viết nhiều truyện, hồi ký v.v…” (6)

(Thông Biện tôi lấy làm ngạc nhiên, không tìm thây bí danh Trần Dân Tiên của ông Hồ Chí Minh với cuốn sách “Hồ Chí Minh Cuộc Đời Và Sự Nghiệp” gì đó…)

Ông Vũ Thư Hiên là một nhà văn. Ông đã sinh ra và trưởng thành trong cái nôi của Cộng Sản Việt Nam. Tất cả, từ chủ trương đến đường lối của Cộng Sản làdùng văn hóa một chiều để nhồi sọ, để dạy cho toàn thể người dân từ kẻ có học đến người dốt nát, phải thông hiểu về… chính trị và chủ thuyết Cộng Sản. Vậy mà, ông Vũ Thư Hiên đành lòng nói rằng vì là nhà văn, nên những điều viết về chính trị của ông mà có sai lầm, thì cứ bỏ đi. Cái gì viết đúng thì giữ lại làm… của quý!

Phải công nhận điều phát biểu trên của ông Vũ Thư Hiên… rất là cao cường trong chính trị. Nó cứ y chang như những vụ làm sai, rồi sửa sai của Đảng và Nhà Nước. Đảng và Nhà Nước dùng văn chương, thơ ca đế nhồi nhét tư tưởng Mác-xít vào toàn dân, để toàn dân nghe theo màhành động. Đến chừng ngã ngũ ra là đường lối, cách hướng dẫn cho toàn dân nhắm mắt theo chí thị Đảng, mà đại diện là các đảng viên Nó sai bét, chả đi đến xứ Mông, xứ Cổ nào thì bèn có màn… bỏ đi, làm lại chứ có sao đâu!

Các “sĩ phu Bắc Hà “, các trí thức thượng thừa của Thăng Long ngàn năm văn vật, chẳng thấy ai suy nghĩ và lên tiếng về những sai quấy của Cộng Sản Việt Nam trong suốt 20 năm cai trị của Đảng này ở Miền Bắc. Ngoại trừ, vụ Nhân Văn Giai Phẩm và Trăm Hoa Đua Nở của Trần Dần, Phùng Quán v.v… vậy mà bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào cũng cứ nghe tới mấy chữ “sĩ phu Bắc Hà ” đang phản kháng… Việt Cộng.

Hóa ra, những công cuộc phản kháng của “nhân sĩ Trung Kỳ ” và “anh hùng Nam Bộ” từng đã và đang chiến đấu với Cộng Sản trên tất cả những mặt trận, từ văn hóa đến chính trị v.v… thì chẳng ra làm sao chắc?

Cho đến sau năm 1975, nhờ được vào… “tham quan” và… “tham vấn” Miền Num, “sĩphu Bác Hà ” đã mở mắt (thật hay giả, còn cẩn phải xét lại!), nên mới có những màn… “Văn Chương Phản Kháng” thật và giả diễn ra.

Thật, vì một số “sĩ phu Bắc Hà ” đã nhìn thấy được như thế nào là thiên đường, là sổng cho ra một con người. Giả, là một số “sĩ phu Bắc Hù” được lệnh phải… phản khảng để làm cò mồi dục địch. Rồi vô hiệu hóa bằng cách biến đối phương thành những… tên hề!

Cường độ… phản kháng của các “sĩ phu Bắc Hà ” sẽ ngày càng tăng. Và nhân tố mà Đảng nhắm tới là cúc trí thức lưu vong hải ngoại. Đảng cho các “sĩ phu Bắc Hà” phản kháng… kết thân với trí thức lưu vong để “làm bàn” trên dư luận quốc tế. Ngày một ngày hai, sẽ không còn cái danh xưng là Cộng Sản nữa. Sẽ không còn chủ nghĩa Cộng Sản. Không cỏn nhà nước, chính quyền Cộng Sản. Sẽ có một danh xưng khác. Thí dụ: Chủ nghĩa Dân Tộc. Nhưng những kẻ nắm quyền sẽ vẫn là những người Cộng Sản cốt cán và truyền thống.

Trong chiến dịch Văn Hóa Tuyên Vận để hòng ru ngủ người Việt lưu vong… xóa bỏ hận thù Cộng Sản, những cán bộ văn hóa Việt Cộng, tùy cung cách, uy thế mỗi người, đã và sẽ lần lượt được cho xuất hiện ra sân khấu.

Ông Vũ Thư Hiên chửi rũa Hồ Chí Minh, chửi rũa Đảng Cộng Sản Việt Nam, chửi rủa Nhà Nước đương quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam… Đồng thời ông kêu gọi nếu mai kia mốt nọ mà Cộng Sản Việt Nam có sụp đổ, thì chúng ta (không biết chúng ta nào?) trở về Việt Nam không nên làm chuyện… ơn đền oán trả. Mà ông khuyên nên dùng… tình thương xóa bỏ hận thù. Ông nêu ra cái gương của Ba Lan, của Tiệp Khắc V.V.. cho mọi người noi theo.

Thông Biện tôi không tin là những người Việt lưu vong hay cả những người Việt chống Cộng đang sống trong nước, nuôi cái tư tưởng là lật đổ Cộng Sản để trả thù hay rửa hận gì sốt. Lật đổ Cộng Sản vì Cộng Sản làm hư hoại đất nước, làm cho dân sống lầm than. Lật đổ vì muốn đất nước theo kịp đà văn minh và tiến bộ thế giới, đem dân tộc đến phú cường và thịnh vượng. Nhưng vấn đề là… thưởng phụt phân minh. Kẻ có công phải được thưởng. Kẻ có tội phải được… đánh đòn. Chứ còn, kẻ có tội mà vẫn ngồi chễm chệ trên đầu, trên cổ người khác thì… coi làm sao được? Nghĩa là, không nên cởi áo… Cộng Sản, mà trong ruột thì lại vẫn là Cộng Sản. Vậy thôi!

Thực ra, cảu hỏi “rốt ráo” của Thông Biện tôi là: “Giả thử hồi đó, hai bố con ông Vũ Đình Huỳnh và Vũ Thư Hiên không bị “xét lại”, tức là không bị thất sủng… Thì liệu bảy giờ ông Vũ Thư Hiên có… phản kháng hay không? Câu hỏi này được xem như là đặt chung cho một số khá đông những tay “sĩ phu Bắc Hà ” đang phản kháng… Cộng Sản.

Thông Biện tôi dứt lời và dường như cũng có vài người… vỗ tay. Xin cám ơn! Nhớ trong lúc Thông Biện tôi đang… nói, ông Nguyễn Ngọc Bích đã dăm phen lăm le muốn… giật lại cái micro. Thông Biện tôi bèn buồn quá xá là buồn!

Buồn rồi lại vui. Vui vì khi về nhà lấy “Đêm Giữa Ban Ngày”… ngó lại, nhằm đoạn:

“Tôi quan niệm mọi giống người là như nhau, bình đẳng với nhau, người ta sinh ra là để thương yêu nhau. Tôi rất thích một ca khúc của Lương Hữu Phước, mở đầu bằng hai câu: Vàng, đen. trắng – nước da không chia tấm lòng. Biên giới kia khôn ngăn mối giây tâm tình…”

Đó chính là thế giới mà chính tôi muốn được thấy khi đi với chủ nghĩa Cộng Sản. Chủ nghĩa Cộng Sản của Lê Duẩn, Lê Đức Thọ và Huỳnh Ngự hoàn toàn không giống thế…” (7)

Chả trách gì, sau phần phát biểu của Thông Biện bên trên, hôm chủ nhật đó, ông Vũ Thư Hiên đã… bóp méo thành ra Thông Biện tôi là người kỳ thị Nam Bắc.

Thông Biện tôi xin minh xác là không bao giờ kỳ thị Nam Bắc. “Anh em ta cùng mẹ cha…” mà lại! Thậm chí đến cả kỳ thị trắng đen. Tức là Mỹ trắng Mỹ đen, Thông Biện tôi cũng tuyệt nhiên … chưa bao giờ nghĩ tới nữa là.

Nhưng Thông Biện tôi cũng xác nhận là rất kỳ thị Cộng Sản nói chung, và đặc biệt là Việt Cộng.

Nói cho cùng, là nói cho phải lẽ, tức là LẼ PHẢI. Vậy thôi!

Virginia, Dec/99
thongbien_sign

CHÚ THÍCH:

1/ Hội Nhà Văn Việt Nam. Nhà Văn Hiện Đại. NXB Hội NVVN 1992. Tr. 208.

2/Vũ Thư Hiên, Đêm Giữa Ban Ngày. NXB Văn Nghệ 1997. Tr. 12.

3/ Hội Nhà Văn Việt Nam. Như trên. Tr. 219.

4/ Như trên. Tr. 224.

5/ Vũ Thư Hiên. Đêm Giữa Ban Ngày. Như trên. Tr. 13.

6/ Nhiều người soạn, Tự Điển Văn Học tập I. NXB Khoa Học Xã Hội 1983. tr. 314.

7/ Vũ Thư Hiên. Đêm Giữa Ban Ngày. Như trên. Tr. 99.

—>Việt Cộng – Việt Kiều

—>Những bài khác trong CÕI NGƯỜI TA

This entry was posted in Thông Biện Tiên Sinh, Vui cười-Phiếm-luận and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to ĐÊM NGÀY LỘN XỘN VŨ THƯ HIÊN (Thông Biện Tiên Sinh)

 1. Chiến dịch săn bắt cá sấu – cá mập rửa tiền tại Hải ngoại trên xương máu hàng triệu đồng bào Dân oan

  VŨ THƯ HIÊN Ngày giữa ban đêm ĐÃ và ĐANG RỬA TIỀN TẠI PHÁP từ 2005
  ĐỌC TIẾP TẠI :
  http://hanoiparis.com/construct.php?page=actutxt&idfam=41&idactu=493

  Giáo hoàng Francis đã gọi Tham nhũng đi đôi với Rửa tiền là
  ”phần hoại tử của Nhân loại”.
  Thủ tướng Anh David Cameron đã mô tả tham nhũng là
  ”một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất của sự tiến bộ
  xã hội trong thời đại của chúng ta”.

  Những BỌN ĐẶC CÔNG ĐỎ ngụy trang TỊ NẠN CHÍNH TRỊ rồi vào DÂN PHÁP, DÂN MỸ …đang bắt tay với bọn hại Dân bán Nước …
  Đúng bọn này là UNG THƯ đang vừa phá hủy VIỆT NAM và các nước PHÁP, MỸ ….

  Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s