Lời Hứa của Nhà Chùa và Cái Cổng Hậu (Thông Biện Tiên Sinh)

Đôi lời Phi Lộ của BVCV:

Bài viết dưới đây của Thông Biện Tiên Sinh đã quá cũ (13 năm rồi). Sở dĩ BVCV phải báo trước như vậy để không làm mất thời giờ các vị độc giả sau khi đọc sẽ bỉu môi phán rằng “Xưa quá dzồi!”.

Lê Thy đánh máy lại những bài viết của TBTS trong tập Cõi Người Ta để cống hiến các thân hữu và độc giả vì dù rằng đã cũ, có những chuyện đã mất thời gian tính NHƯNG theo Lê Thy thì vẫn còn GIÁ TRỊ LỊCH SỬ. Cần phải nhắc đi nhắc lại để rút tỉa những kinh nghiệm, những bài học từ những “chuyện xưa tích cũ” ấy.

Bài viết mà quý vị sắp đọc (nếu thích thú, không chê bai) kể lại “sự kiện” thầy Thanh Từ từ Việt Nam sang Hoa Kỳ để thuyết pháp tai St-Antonio (Cali), Houston (Texas), Washington (Virginia) vào năm 2000 nhưng ông không chịu vào thuyết giảng ở những nơi nào có treo cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa!

Cũng xin quý vị hiểu cho rằng: BVCV không hề phỉ báng một tôn giáo nào cả. Chúng tôi chỉ nhắm vào những tên sư sải cũng như cha cố quốc doanh mà thôi. Thí dụ một bài viết vạch mặt những con chiên ghẻ của Thiên Chúa Giáo tại đây

Xin mời quý vị theo dõi bài viết….

NGƯỜI LỮ KHÁCH BÊN DÒNG “CHÁNH NIỆM”

(Lê Thy đánh máy trích từ sách
CÕI NGƯỜI TA – phiếm luận của Thông Biện Tiên Sinh)

coinguoita_bia

Được biết rằng, Bát Chánh Đạo là tám con đường chính trong Phật giáo, thuộc về Tứ Diệu Đế, ở Đế thứ tư. Phật tử noi theo tám con đường đó mà đi thì thoát khỏi khổ não, được an lạc.

Trong Bát Chánh Đạo có Chánh Niệm là con đường thứ bảy. Từ Điển Phật Học của Đoàn Trung Còn, trang 373, cuốn 1, giải thích về hai chữ Chánh Niệm như sau:

“Chánh niệm: Samyak-snoti: Niệm tưởng chơn chánh, suy xét về Chánh Đạo. Trái với tà niệm, Chánh niệm là cách hành đạo thứ 7 trong Bát Chánh Đạo. Người Chánh Niệm trở nên thành lành, lướt khỏi và diệt sạch sự rầu lo đau đớn. Có bốn phép Chánh Niệm: về thân, về sự thọ cảm, về ý, về pháp.

1/ Chánh Niệm về thân:

a-Chánh niệm trong khi cái thân hô hấp, chỉ thấy là một cái thân xác cỏ thế tan rã mà thôi.
b-Chánh niệm trong khi cái thân đi, đứng, nằm, ngồi, chí thấy là một cái thân mà thôi, chớ không có ta.
c-Chúnh niệm trong mọi việc hành động, nhà đạo khá quan tâm vào các sự hành động của mình
d-Chánh niệm về cái thân trược, nó chứa đầy các món trược.
đ-Chánh niệm về 4 chất trong thân, cái thân chí hiệp bởi 4 chất: đất nước, lửa khí mà thôi.
e-Chánh niệm về cái thân trong nghĩa địa, thấy nó trải qua những thời kỳ tan rã.

2/ Chánh niệm về sự thọ cảm: hễ khi cảm thấy vui, buồn thì cho là một mối cảm mà thôi, chớ chẳng phải ta.

3/ Chánh niệm về ý: khi có một cái ý tham, sân, si hiện lại thì cho là ý tưởng mà thôi.

4/ Chánh niệm về Pháp:

a-Thấy 5 mối che lấp: tình dục, sân hận, giải đãi, lo lắng, nghi não lướt lên thì xét ra mà hạ chúng nó.
b-Về ngũ uẩn, thấy sắc, tưởng, thụ, hành, thức phát sanh làm sao và diệt thế nào.
c-Chánh niệm về lục căn, lục trần, thấy chúng nó phát sanh làm sao và biết cách diệt chúng nó.
d-Chánh niệm về 7 phần Bồ Đề: niệm lực, phân biệt pháp lý, dõng lực, hỷ lạc, yên tĩnh, thiền định, lặng lẽ nghiêm chỉnh; nhà đạo biết rằng mình có những cái nào và thiếu những cái nào.
đ-Chánh niệm về Tứ Diệu Đế, người xét mà hiểu thấu, nhờ đó người sống một cách tự tại và thoát khỏi thế cuộc

Phép Chánh Niệm (trong Bát Chánh Đạo) đã giải qua là một phép tu rất tí mĩ. Phải là bực xuất gia thanh tịnh mới thi hành phép này được. Chớ người tại gia cỏn bận việc sanh nhai, chẳng có th giờ mà suy xét theo phép ấy được.

Lại nữa, Chánh Niệm nghĩa là: Tinh tấn mà tu Lục Niệm Xứ: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giải, niệm Thí, niệm Thiên.

Và Chánh Niệm cũng là phép suy xét cho lẽ Tứ Niệm Xứ: 1/Thân bất tịnh, 2/Thọ nhị khổ, 3/Tâm vô thường, 4/ Pháp vô ngã.

Chánh Niệm lại là: tâm ý chẳng rời khỏi lý Đại Thừa, những lý Đại Niết Bàn như: Thường, Lạc, Ngã, Tịnh, Đệ nhất nghĩa Không.”

Thông Biện tôi hôm nay, sở dĩ dài dòng nhập đề về con đường thứ 7 trong Bát Chánh Đạo là bởi cái lẽ thâm sâu bên trong của một sự việc đang xảy ra:

Phật tử nói chung, và ngay cả những người không phải Phật tử, nhưng ham thích đọc sách và tìm hiểu triết lý Phật Giáo, hầu như đếu biết tiếng nhà sư Thanh Từ. Thầy Thanh Từ nổi tiếng uyên bác và tinh làu Phật Lý với những bài giảng và thuyết pháp. Chẳng những Phật tử trong nước, mà cả Phật tử ở hải ngoại cũng ngưỡng mộ thầy. Thông Biện có hai bà chị, từng đêm nằm nghe đi, nghe lại những bài thuyết giảng của thầy Thanh Từ được thu băng, trước khi vào giấc ngủ.

Bởi đó, tin thầy Thanh Từ từ Việt Nam sang Hoa Kỳ để thuyết pháp, là một biến cố tốt đẹp hằng mong đợi của Phật tử hải ngoại. Rồi dồn dập những tin tức từ San Antonio California, Houston Texas là thầy Thanh Từ đã bị Phật tử các nơi đó phản đối, vì ông không chịu vào thuyết giảng ở những nơi nào có treo cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa! Lại có tin thầy Thanh Từ phân trần là đã bị nhà nước Việt Cộng bắt hứa phải làm như thế, như thế… mới cho phép thầy xuất ngoại để hoằng dương đạo pháp.

Giờ đây, thầy Thanh Từ đã đến Hoa Thịnh Đốn và đang tạm trú tại chùa Hoa Nghiêm, nơi mà theo lịch trình là ông sẽ thuyết pháp vào chủ nhật, ngày 5 tháng 11 2000 sắp tới .

Trong một Email nhận được từ ông Nguyễn Văn Tần, Điều Hợp Viên Hệ Thống Email Tổ Chức Cộng Đồng vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận, có đoạn như sau:

“Từ trưa hôm qua, một vài thành viên Tổ Chức Cộng Đồng vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận đã đi ngang qua chùa Hoa Nghiêm và điện thoại cho chúng tôi biết rằng: cổng chùa Hoa Nghiêm đã được võ sư Vương Đình Thanh treo cờ Việt Nam Cộng Hòa (cờ vàng ba sọc đỏ), quốc kỳ Hoa Kỳ và cờ Phật Giáo từ trưa hôm qua (30 tháng 10-00) như sự đồng ý trước đây giữa Tổ Chức Cộng Đồng vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận, và ông Phạm Ngọc Hương, Hội Trưỏng Hội Phật Giáo Mỹ Châu cũng như Đại Đức Thích Kiến Khai, trụ trì chùa Hoa Nghiêm”

Như vậy, cuối cùng, thầy Thanh Từ cũng đã bằng lòng “quy y” vào trong chùa Hoa Nghiêm, nơi có bóng cờ Việt Nam Cộng Hòa nền vàng ba sọc đỏ đang bay phất phới bên ngoài!

Thiện tai! Thiện tai! Có điều, với tiếng tăm của thầy Thanh Từ mà Thông Biện tôi đã nghe, biết từ bây lâu, thì sự việc xảy ra trong những ngày qua với các chùa ở Caliíornia và Texas có làm Thông Biện tôi ngạc nhiên, nếu không muôn nói là thất vọng.

Với bản tính ham mê lý luận để tìm cái “rốt ráo” của sự việc, Thông Biện tôi đã đặt ra những câu hỏi và giả thuyết sau đây: Nếu thật sự là một cao tăng thông tuệ, thầy Thanh Từ tất đã phải biết hội dụng Bi, Trí, Dũng vào Chánh Niệm của thầy, để làm sao hóa giải những điều kiện của nhà nước Cộng Sản Việt Nam bắt thầy phải hứa trước khi cho thầy Hoa Kỳ Độ.

Trong cái Chánh Niệm về Thân, tiểu mục (c) là: Chánh niệm trong mọi việc hành động, nhà đạo khá quan tâm vào các sự hành động của mình.

Nhưng hành động của một con người bình thường thôi, chưa nói đến những người trí tuệ, thì hẳn nhiên là phải xuất phát từ Ý. (Ngoại trừ một số người chỉ biết hành động theo Thú Tính, không kể). Trong đề mục số 3 nằm trong Chánh Niệm, là Chánh niệm về Ý: khi có một cái ý tham, sân, si hiện lại thì cho là ý tưởng mà thỏi.

Chẳng nhẽ vì cái Ý Tham Si, quá muốn Hoa Kỳ Độ để thuyết pháp mà thầy Thanh Từ đã hứa với nhà nước Việt Cộng là sẽ thi hành cái Thái Độ Chính Trị là không bước vào thuyết pháp ở những nơi có Treo Cờ Việt Nam Cộng Hòa? Nhưng nếu thầy Thanh Từ không chịu vào thuyết pháp ở những nơi có treo cờ Việt Nam Cộng Hòa, thì thầy sẽ thuyết pháp với Ai đây? Những con người Cộng Sản, dù là Việt Cộng nằm vùng ở hải ngoại, thì vẫn là những con người vô thần và xem ra khó cho thầy rao giảng những thâm sâu ảo diệu của nhà Phật! Hay là thầy Thanh Từ phát Bồ Đề Tâm, cho rằng nếu thầy “không vào địa ngục” thì ai vào? Nghĩa là thầy muốn đi theo bước chân Đức Phật ngày xưa, rao giảng cho thú dữ, ngạ quỷ và mọi lớp chúng sanh? Thầy hạ quyết tâm chỉ rao giảng cho những con người vô thần để cứu họ ra khỏi sai lạc. Giả dụ là thầy Thanh Từ có phát Bồ Đề Tâm này, thì nơi chốn tốt nhất cho thầy thị hiện cái Bi và Dũng, là thầy Thanh Từ phải dùng cái Đại Trí của bậc Giác Ngộ để Bước Hẳn Vào Địa Ngục, tức là thuyết pháp ngay tại Việt Nam những Thâm Sâu về Bình Đẳng của Chúng Sinh cho Nhà Nước Việt Cộng và Đảng Cộng Sản Việt Nam được cứu độ. Khác với những nhà sư như Tuệ Sĩ, Trí Siêu là những nhà tu chọn một con đường Nhập Thế Cuộc Để Hoằng Pháp của Vạn Hạnh. Thầy Thanh Từ xưa nay đi con đường Bên Lề Thế Cuộc Để Hoằng Pháp Vào Thế Cuộc. Bởi đó, khi nhà sư Thanh Từ biểu tỏ một Thái Độ Chính Trị trên con đường hoằng pháp, mà lại là một Thái Độ Chính Trị đi ngược lại lòng người Phật Tử của Đất Nước mà thầy đang hiện thân mang nhục thể, thì Chánh Niệm của thầy Có Không? Có KhôngKhông Có! Sắc Tức Thị Không. Không Tức Thị sắc. Sắc Bất Thị Không. Không Bất Thị Sắc. Thầy Thanh Từ đã lên phi cơ, rời Việt Nam Hoa Kỳ Độ với hành trang mang theo là Màu sắc Và Hình Tướng Những Lá Cờ! Từ cái Tâm Phân Biệt Quá Lớn (dù cho là vì Sợ và Nghe theo lệnh của Nhà Nước Việt Cộng!), thầy Thanh Từ đã hôn trầm ra khỏi Chánh Niệm về Pháp, vả lại, là một bậc cao tăng, hà cớ gì thầy Thanh Từ còn trụ Tâm vào Cái Sợ mà Phải Nghe theo Lệnh của bạo quyền?

Ở phần (d) Chánh Niệm về Pháp: Chánh niệm về 7 phần Bồ Đề : niệm lực, phân biệt pháp lý, dõng lực, hỷ lạc, yên tĩnh, thiền định, lặng lẽ nghiêm chính; nhà đạo biết rằng mình có những cúi nào vù thiếu những cái nào .

Chánh Niệm về 7 phần Bồ Đề, xem ra thầy Thanh Từ đã bị thất tán hay tẩu hỏa nhập ma! Niệm lực của thầy đã bị Những Áp Lực Chính Trị khuấy động. Từ đó, thầy Thanh Từ có thể đã lầm lẫn phân biệt pháp lý tức là cái Pháp Giới Vô Biên Trí, tức là cái trí rộng bao quát cõi pháp vô cùng tận, thành ra ra cái thứ pháp lý gông cùm trói ép của luật pháp Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam. Từ sự Bất Khả Phân Biệt này, thầy Thanh Từ có thể đã mất luôn dõng lực, hỷ lạc, yên tĩnh, thiền định, lặng lẽ nghiêm chính; mà đúng ra là một nhà tu phải biết rằng mình có những cái nào và thiếu những cái nào .

Một Niệm đã khởi đi, dù là Chánh Niệm hay Tà Niệm, thì cũng đã chuyển động đến ba nghìn thế giới!

Thầy Thanh Từ đến Hoa Kỳ để thuyết pháp, mà khước từ đứng dưới lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, lá cờ vàng ba sọc đỏ, Thông Biện tôi muốn hỏi thầy vậy Thanh Từ muốn đứng với Ai và đứng Ở Đâu?

Mong rằng câu hỏi trên đây không còn cần thiết nữa. Cũng mong rằng, thầy Thanh Từ không làm Người Lữ Khách bên Dòng Chánh Niệm!

Và cuối bài này, Thông Biện thêm một điều rất mong rằng: buổi thuyết pháp của thầy Thanh Từ vào Chúa Nhật ngày 5 tháng 11 ở chùa Hoa Nghiêm Washington D.C. sắp tới, vào lúc 10 giờ sáng sẽ được viên mãn cho mọi người.

Virginia, 2 tháng 11 – 00

o O o

LỜI HỨA CỦA NHÀ CHÙA VÀ CÁI CỔNG HẬU

Tuần rồi, cuối bài Người Lữ Khách Bên Dòng “Chánh Niệm”, Thông Biện tôi đã viết, đại khái: “Rất mong rằng công cuộc thuyết pháp của thầy Thanh Từ ở Washington D.C vào ngày 5 tháng 11 – 00 sắp tới sẽ được viên mãn cho mọi người.”, là một điều cầu mong tự đáy lòng!

Điều cầu mong thiết tha này xuất phát bởi hai nguyên do, nguyên do chung và nguyên do riêng:

1 / Nguyên Do Chung: Niềm tin của các Phật tử trong cộng đồng Việt tỵ nạn ở hải ngoại đã đặt vào thầy Thanh Từ không bị thương tổn. Niềm tin, vốn là một thứ ngày càng quý hiếm và hết sức cần thiết cho đời sống. Những con người Việt Nam, đã ngày càng kiệt quệ niềm tin với hầu như mọi thứ thuộc về tâm linh và tinh thần: Lãnh tụ, nhà tu, nhà tù, nhà nước v.v.. Vậy, Thầy Thanh Từ được bao nhiêu là Phật Tử đặt để niềm tin vào thầy, há chẳng phải là một vinh dự mà thầy cần phải giữ gìn, trân trọng sao? Giữ gìn và trân trọng chẳng những cho thầy, mà còn cho tất cả những Phật tử đã đặt niềm tin vào thầy.

2 / Nguyên Do Riêng: Hai bà chị của Thông Biện tôi rất ngưỡng mộ và kính trọng thầy Thanh Từ như là một bậc cao tăng… đắc đạo. Lòng “ngưỡng mộ” và sự “kính trọng” của hai bà chị, ít nhiều đã “ảnh hưởng” Thông Biện tôi. Mặc dù rằng, có lắm phen, tuy là một Phật tử, Thông Biện đã tự dặn dò mình chỉ nên quy y Nhị Bảo: Quy Y Phật và Quy Y Pháp… Còn cái Bảo thứ ba là… Tăng, thì biết đâu là Chân Tăng trong thời buổi mạt Pháp nước đục bụi trong này để mà quy y cho khỏi bị… trật đường rầy?!?!

Ây vậy mà lòng tha thiết mong mỏi của Thông Biện tôi lại một lần nữa chẳng được bọt bèo gì sốt!

Theo những tin tức mới nhất, và đặc biệt là thông báo cuối cùng của Tổ Chức Cộng Đồng Vùng Hoa Thịnh Đôn Và Phụ Cận thì:

“Tin tưởng vào lời hứa của Ban Tổ Chức Chùa Hoa Nghiêm: Bất cứ chỗ nào Hòa Thượng Thích Thanh Từ đến tạm trú hay thuyết giảng, quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ sẽ được treo lên ở một vị trí trang nghiêm. Niềm tin đó còn được thổi phồng lên gấp bội, khi một bài phỏng vấn Hòa Thượng Thích Thanh Từ được đăng tải trên Việt Báo Online rằng:

1/ Hòa Thượng Thích Thanh Từ sẵn sàng thuyết giảng dưới rừng cờ Việt Nam, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ (nếu anh em muốn, tôi sẵn sàng làm việc dưới một rừng cờ…)

2/ Là một bậc chân tu, Hòa Thượng không lo lắng gì về việc chính quyền cộng sản sẽ làm khó dễ người khi trở lại Việt Nam.

Với niềm tin đó, hơn 600 đồng bào Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đồn và phụ cận đã kéo đến trường Kenmore, tiểu bang Virginia để nghe Hòa Thượng Thích Thanh Từ thuyết giảng trong ngày chủ nhật 5 tháng 11 năm 2000…

Trước cửa Hội Trường trường Kenmore, một biểu ngữ lớn với hàng chữ “Cung Nghinh Hòa Thượng Thích Thanh Từ” được giăng cao kèm theo những giây cờ Phật Giáo, một lá cờ Việt Nam Cộng Hòa (Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ) và một quốc kỳ Hoa Kỳ cỡ trung, được Ban Tổ Chức Chùa Hoa Nghiêm treo bên cạnh. Cửa trước vào Hội Trường đã được dựng hai lá cờ lớn: Cờ Việt Nam Cộng Hòa và cờ Hoa Kỳ do một thành viên Tổ Chức Cộng Đồng đem đến…”

Thế nhưng:

“Ban Tổ Chức Chùa Hoa Nghiêm đã hướng dẫn Hòa Thượng Thích Thanh Từ Vào Ngõ Sau Để Đi Vào Hội Trường, Tránh Đi Qua Dưới Cờ Việt Nam, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ “

Một đại diện của Tổ Chức Cộng Đồng vùng Hoa Thịnh Đốn lập tức liên lạc với Ban Tổ Chức Chùa Hoa Nghiêm để tìm hiểu và giải quyết, thì được Ban Tổ Chức trả lời:

“Hòa Thượng Thích Thanh Từ đi cửa hậu đế vào Hội Trường vì lý do an ninh”

Một sáng kiến đã được đưa ra nhằm làm sáng tỏ vấn đề:

“Vị đại diện Tổ Chức Cộng Đồng đã nói chuyện để trấn an bà con và đưa ra một đề nghị với Ban Tổ Chức Chùa Hoa Nghiêm rằng lúc thuyết giảng xong Hòa Thượng sẽ đi ra cổng trước, đi qua giữa cờ Quốc Gia Việt Nam (Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ) và quốc kỳ Hoa Kỳ. Nếu cần thì vị đại diện Tổ Chức Cộng Đồng vùng Hoa Thịnh Đốn sẽ hướng dẫn Hoà Thượng đi ra. Vị đại diện đó còn bảo đảm là không có chuyện gì lộn xộn bất ổn sẽ xảy ra.”

Võ sư Vương Đình Thanh, ông Phạm Ngọc Hương và đụi diện cảnh sát địa phương đến giữ trật tự đều đã đồng ý, nhưng Ban Tổ Chức Chùa Hoa Nghiêm (đại diện là bác sĩ Trần Đoàn) đã bước ra yêu cầu vị đại diện Tổ Chức Cộng Đồng vùng Hoa Thịnh Đốn để ông ta nói chuyện với cảnh sát trong tư cách là người chịu trách nhiệm về buổi thuyết giảng, sau đó quay lại trả lời với vị đại diện Tổ Chức Cộng Đồng vùng Hoa Thịnh Đôn rằng ông ta sẽ trình lại.

Kết quả là:

Hòa Thượng Thích Thanh Từ Sau Khi Thuyết Giàng Và Kêu Gọi Đồng Hương Quyên Góp Tiền Bạc Giúp Đỡ Đồng Bào Miền Tây Bão Lụt, Lại Tiếp Tục Sử Dụng Ngõ Hậu Của Trường Kenmore Để Ra Khỏi Hội Trường, Tránh Đi Qua Lá Cờ Việt Nam Quốc Gia (Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ)

Ban Tổ Chức Chùa Hoa Nghiêm, tức Ban Tổ Chức tiếp đón và thực hiện những buổi thuyết giảng của thầy Thanh Từ tại vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận đã hứa như vậy như vậy… Cá nhân thầy Thanh Từ cũng đã hứa, đã tuyên bố với Việt Báo Online như vậy như vậy… Nhưng rồi cả Ban Tổ Chức Chùa Hoa Nghiêm lẫn thầy Thanh Từ đã KHÔNG thi hành, KHÔNG giữ những lời hứa đó!

Thông Biện tôi bần thần ôn tập lại THẬP BÁT KHÔNG trong Kinh nhà Phật, để xem có cái KHÔNG nào là KHÔNG GIỮ LỜI HỨA mà Đức Phật đã… lỡ dạy để đến nỗi thầy Thanh Từ và Ban Tổ Chức Chùa Hoa Nghiêm vì Đó mà Phản Bội lại lòng tin của bao nhiêu là Phật Tử, bao nhiêu là Người Việt lưu vong ở hải ngoại chăng?

THẬP BÁT KHÔNG: Mười tám cái Không.

Tại Thập Nhứt Không đã có 10 cái:

1/Nội Không.
2/Ngoại Không.
3/Nội Ngoại Không.
4/Không Không.
5/Đại Không.
6/Đệ Nhứt Nghĩa Không.
7/Hữu Vi Không.
8/ Vô Vi Không.
9/ Vô Thí Không.
10/ Tánh Không.

Lại thêm Tám Cái Không dưới đây:

11/Tất Cánh Không (tất cả là Không)
12/Tán Không (tan ra thành Không)
13/Tự Thánh Không (cái tánh chẳng biến chẳng đổi là Không)
14/ Chư Pháp Không (các Pháp đều Không: hết thảy các Pháp đều do nhơn duyên mà sanh ra, chớ Không có tánh thiệt, tức là Không Đế vậy)
15/Bất Khả Đắc Không (chẳng có thể được là Không, các Pháp đều Không, chẳng có cái gì là thiệt được)
16/ Vô Pháp Không (chỗ Không có Pháp là Không)
17/ Hữu Pháp Không (chỗ có Pháp là Không)
18/ Vô Pháp Hữu Pháp Không (tất cả chỗ Không Pháp và chỗ Có Pháp đều là Không).

Ôn tập xong Thập Bát Không, Thông Biện tôi bèn giật mình… Giác Ngộ:

Thì ra, bấy lâu nay, những gì mà Thông Biện tôi hiểu về Thập Bát Không đã sơ lầm mà chính mình lại u mê Không biết! Thập Bát Không chẳng phải để triển giải về thể tính bản lai vô thường của sự vật sự việc. Mà cái ảo diệu uyên nguyên khôn lường của Thập Bát Không là cái gì cũng Không, thì sá chi cái vụ Không Giữ Lời Hứa của Nhà Chùa và Nhà Tu!

Thử lấy bất cứ cái Không nào trong Thập Bát Không ra mà nghiệm xem, Nó đều liên quan và giải thích vụ Không Giữ Lời hứa của Nhà Chùa và Nhà Tu được sốt! Thí dụ cái Không thứ 15: Bất Khả Đắc Không: chẳng có thể được là Không, các Pháp đều Không, chẳng có cái gì là thiệt được.

Trời đất! Thì ra là như.. vậy! Đã chẳng có cái gì là thiệt được, thì Lời Hứa Của Nhà Chùa và Nhà Tu… dĩ nhiên cũng Không phải là Thiệt!

Tuy nhiên, trong đời Thông Biện tôi cũng đã từng… chứng nghiệm một vài cái Thiệt. Xin kể:

Hồi tháng Tư năm 75, trước khi vượt biển, Thông Biện tôi có hỏi một ông bạn là Nhà Sư:

“Ông có tính đi Không? Nếu đi, thì đi với tôi.”

Ông bạn Nhà Sư đáp:

“Tôi là người xuất gia, tứ đại giai Không. Tôi đi hay ở cũng chẳng có gì khác nhau. Nhưng tôi cho rằng, trong biến động này đồng bào ở lại sẽ cần những thầy tu như tôi hơn, về mặt tâm linh. Sự lầm than đau khổ của họ thấy được trước mắt. Vì thế, tôi chọn ở lại.”

Và ông bạn Nhà Sư của Thông Biện tôi ở lại thật. Ồng đã đi Tù vì… đi Tu. Ra khỏi Tù, ông vẫn Tu và cho tới ngày giờ này, đúng cái giây phút mà Thông Biện tôi đang viết và nhắc tới ông, ông vẫn một tấm lòng thiết thạch lo chuyện Phật Sự và chăm sóc tâm linh của những Phật Tử đến với ông một cách tận tình tận sức!

Như vậy, tuy ông bạn Nhà Sư của Thông Biện tôi nói rằng bản thân ông vốn là Tứ Đại Giai Không, nhưng ông đã thể hiện Nó một cách trọn vẹn bằng những cái Có: Chẳng hạn như ông Có ở lại Thật, mặc dù lời nói của ông chỉ là một lời tự nguyện, chứ ông cũng chả cam đoan gì với Thông Biện tôi hết! Ông lại cũng đã Có biểu hiện chữ Từ Bi của ông bằng sự chọn lựa ở lại. Rồi bằng cái Dũng, ông không ngừng lo lắng chăm sóc Tâm Linh cho những Phật Tử trước bao đe dọa của nhà nước đương quyền. Bởi đã thể hành hai chữ Bi và Dũng một cách rốt ráo, Thông Biện tôi thấy càng ngày, cái Trí của ông bạn Nhà Sư càng trong sáng ngời ngời như Minh Kính.

Về chuyện thầy Thanh Từ và các Tu Sĩ như Thích Kiến Khai, cùng những cư sĩ như Cư sĩ Trần Đoàn của Chùa Hoa Nghiêm, phải chăng các vị này lại là một… trường hợp thường tình, khác biệt hẳn với ông bạn Nhà Sư của Thông Biện? Các vị này đã thể hiện cái Thập Cửu Không tức là Không Giữ Lời Hứa bằng hành động Cao Thâm Khôn Lường Hai Lần Chui Cổng Hậu một cách hiên ngang. Thầy Thanh Từ đã vì Lời Hứa với Nhà Nước Việt Cộng nên đã Không Giữ Lời Hứa với đồng bào Phật Tử hải ngoại? Hay Thực Tâm thầy Thanh Từ khóac áo… Cao Tăng nhưng vốn là Công Cụ của Nhà Nước Việt Cộng sang Hoa Kỳ… công tác, chứ chẳng có Hoằng Dương Đạo Pháp gì ráo? Nhưng còn Ban Tổ Chức Chùa Hoa Nghiêm, với Đại Đức Thích Kiến Khai và Cư Sĩ Trần Đoàn v.v.., các vị này thì đã vì Lời Hứa Với Ai, mà đành đoạn đôi phen… lường gạt Niềm Tin của đồng bào Phật Tử Cộng Đồng Việt Lưu Vong Hải Ngọai? Hoặc rằng là Chùa Hoa Nghiêm và Ban Tổ Chức có giữ một vai trò gì đó trong công cuộc “Hoa Kỳ Độ” của thầy Thanh Từ, nên Không Giữ Được Lời Hứa với đồng bào Phật Tử là chuyện… dĩ nhiên?

Bấy nhiêu câu hỏi đang xoay vần trong đầu Thông Biện tôi, và chắc chắn cũng đang làm nhiều Phật Tử hoặc đồng bào lưu tâm đến sự việc không khỏi phân vân nghi hoặc.

Cái Cổng Hậu, Cửa Thứ Tám Không Thông Vào Thiếu Thất Động. Cái Cổng Hậu, Nó sẽ dẫn thầy Thanh Từ và Ban Tổ Chức Chùa Hoa Nghiêm đi về đâu???

Âm Vang của Tiếng Chày Thức Tỉnh vẫn đang Nện Vào Chuông Hư Không.

Sau thủ đô Hoa Thịnh Đôn, thầy Thanh Từ sẽ trở lại California, tiếp tục công cuộc Hoằng Dương Đạo Pháp Bằng cổng Hậu. Chẳng biết Phật Tử và đồng bào Việt lưu vong ở California sẽ có những chương trình tiếp đón thầy Thanh Từ ra sao? Chắc phải rùm beng và linh đình rầm rộ. Thông Biện tôi chỉ xin có một đề nghị cho các nơi mà thầy Thanh Từ sắp lai vãng, từ Chùa Chiền cũng như tư gia các Phật Tử, phải nên đóng chặt cửa trước, chỉ cần mở Cái cổng Hậu ra là thầy Thanh Từ sẽ… đẹp dạ mà Khế Hiệp tức thì .

Thiện tai! Thiện tai!!!

Virginia, Nov-9/2000
thongbien_sign

—>Những bài khác trong CÕI NGƯỜI TA

This entry was posted in Bình-luận - Quan-điểm, Thông Biện Tiên Sinh. Bookmark the permalink.

5 Responses to Lời Hứa của Nhà Chùa và Cái Cổng Hậu (Thông Biện Tiên Sinh)

 1. thanh thuy says:

  Tội nghiệp cái ông Thích Thanh Từ, Câu chuyện quá rắc rối nhưng tóm lại thì rất đơn giản : Từ nay
  đón thầy ta treo nhiều cờ VNCH phía cửa trước rồi để cửa hậu cho thầy vào. Thầy thích vào cửa hậu, ta cứ chìu theo ý của thầy, cho thầy vào cửa hậu là xong.

  Like

 2. Thù Cộng Sản says:

  Đây là một cái “mốt thời thượng” đấy quý vị ạ! Tôi vừa được nghe kể rằng 2 tuần trước, một vị giáo sư (trí thức hẳn hoi nhé! Đã từng ăn những hạt gạo của VNCH đấy nhé! Đã xuất thân từ nền giáo dục VNCH đấy nhé!) từ VN qua để dự một buổi họp mặt ái hữu gì gì đó, khi biết sẽ được mời lên sân khấu để nhận hoa tặng, đã dõng dạc tuyên bố:”nếu có Cờ Vàng trên sân khấu thì sẽ không lên!” …Oai thật!

  Like

 3. Trương Vô Kị says:

  Thượng tọa Thích Chân Quang nhân giảng về lịch sử mà tuyên truyền chủ ngĩa cs và lệ thuộc Tàu :

  và cũng có “giải trí” với các nữ đệ tử :

  Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s