Nhân văn Giai phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc (Thụy Khuê‏)

Dưới đây là những tài liệu về phong trào Trăm Hoa Đua Nởvụ án Nhân Văn Giai Phẩm đã xảy ra tại Miền Bắc CS cách đây hơn nửa thế kỷ.

Biên khảo của Thụy Khuê :Nhân văn Giai phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc (dạng PDF để tải về máy)

Video Hội Luận về Cuốn Sách Nhân Văn Giai Phẩm:
Phần 1: http://www.youtube.com/watch?v=1qi5WNPkWPQ
Phần 2: http://www.youtube.com/watch?v=hRP0lPhXgYQ
Phần 3: http://www.youtube.com/watch?v=hBFhIyQWTY8
Phần 4: http://www.youtube.com/watch?v=fgzFuSsF5xQ

This entry was posted in Nhân Văn Giai Phẩm, Tội Ác Cộng-sản, THỤY KHUÊ: Nhân-văn Giai-phẩm. Bookmark the permalink.