Nhân văn Giai phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc (Thụy Khuê‏)

Dưới đây là những tài liệu về phong trào Trăm Hoa Đua Nởvụ án Nhân Văn Giai Phẩm đã xảy ra tại Miền Bắc CS cách đây hơn nửa thế kỷ.

Biên khảo của Thụy Khuê :Nhân văn Giai phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc (dạng PDF để tải về máy)

Video Hội Luận về Cuốn Sách Nhân Văn Giai Phẩm:
Phần 1: http://www.youtube.com/watch?v=1qi5WNPkWPQ
Phần 2: http://www.youtube.com/watch?v=hRP0lPhXgYQ
Phần 3: http://www.youtube.com/watch?v=hBFhIyQWTY8
Phần 4: http://www.youtube.com/watch?v=fgzFuSsF5xQ

This entry was posted in Nhân Văn Giai Phẩm, Tội Ác Cộng-sản, THỤY KHUÊ: Nhân-văn Giai-phẩm. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s