Video: Lễ giỗ 50 năm Cố TT Ngô Đình Diệm (Boston)

This entry was posted in 2.Một thời để nhớ, Audio-Video, Nền Đệ I Cộng Hoà, Video tài liệu. Bookmark the permalink.