Danh Cụ NGÔ – Tội Cáo Hồ (thơ TTLan-Paris)

NDDvsHCM

div0010

Già Hồ chết, xác chình ình ra đấy,
Tội tầy trời, chết phải bị phơi thây,
Liệm để coi là tưởng nhớ phô bày,
Nhưng chính thực, cho muôn đời nguyền rủa.

xachcmtrongbadinh

Cụ Ngô chết, tiếng thơm còn muôn thuở,
Nấm mộ nghèo, không nghi ngút khói hương,
Như xưa nay, bao chí sĩ phi thường,
Khi thất thủ, tro tàn về đất Mẹ.

legio50_VN37_resize

Chỉ xác Hồ vẫn còn nằm chễm chệ,
Cho ngàn năm bia miệng vẫn trơ trơ.
Lính phải canh như cai ngục hơn thờ
Hồn ma quỷ đến đời nào siêu thoát…

Mausolée_de_Hô_Chi_Minh

Cụ Ngô chết, hương hồn cao bát ngát,
Vẫn vinh danh người đất Việt Tự do,
Để tiếc thương, khi dân oán ghét Hồ.
Cụ đã khuất mà bao lòng thương xót.

legio50_namcali2_resized

Gương sáng ai cho đời sau nối gót ?

TTLan
08/02/2011

This entry was posted in 2.Một thời để nhớ, 6.Bạn đọc viết, Nền Đệ I Cộng Hoà, Thơ, TTLan. Bookmark the permalink.