Toàn Thư Hoàng Đế Trần-Nhân-Tông (Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc)

Phật hoàng Trần Nhân Tông

Phật hoàng Trần Nhân Tông

(nguồn: http://www.vnmilitaryhistory.info/trangtlnguyenvietphucloc.htm)

MỤC LỤC

Dẫn Nhập
Chương Một: Hành Trạng
Chương Hai : Hoàng Đế Trần Nhân Tông và cuộc kháng Nguyên lần thứ nhất 1285
Chương Ba : Chiến lược phòng thủ diện địa
Chương Bốn : Kế sách rút lui và phòng thủ chiến lược
Chương Năm : Trì Hoãn Chiến
Chương Sáu: Tổng phản công Khôi Phục Giang Sơn
Chương Bảy : Củng cố đất nước sau cuộc chiến tranh
Chương Tám : Cuộc chiến vệ quốc lần thứ ba 1288
Chương Chín : Chiến thắng sông Bạch Đằng, một chiến tích lẫy lừng thiên niên kỷ
Di Chúc Của Hoàng Đế Trần Nhân Tông

div0010

Dẫn Nhập

Non sông Ðại Việt được hình thành cách đây 4882 năm lịch sử. Ðể bảo vệ giống nòi, tổ tiên của chúng ta đã không ngừng chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lăng phương Bắc.

Trong suốt chiều dài đấu tranh dựng nước và giữ nước, đất nước đã sản sinh không biết bao nhiêu bậc anh hùng hào kiệt cũng như liệt nữ anh thư làm sáng danh giòng giống Lạc Hồng bên bờ Thái Bình xanh biếc màu hy vọng và thái hòa. Những bậc anh hùng, anh thư của chúng ta vào thời xưa như Trưng Nữ Vương, Triệu Trinh Nương, Mai Hắc Ðế, Ðinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Trần Hưng Ðạo, Lê Lợi, Nguyễn Trải, Nguyễn Huệ, Thủ Khoa Huân, Ðinh Công Tráng v.v…và ngày nay là các vị Trình Minh Thế, Đỗ Cao Trí, Trương Quang Ân, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Phạm Văn Phú, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai, Hồ Ngọc Cẩn, Lê Nguyên Bá, Võ Đằng Phương và còn rất nhiều những bậc anh hùng liệt nữ đã đóng góp xương máu cho sự tồn tại của giống nòi mà danh tánh cũng như sự nghiệp khó lòng trình bày được đầy đủ trong một hoặc hai bài viết.

Do đó trong phạm vi giới hạn của quyển sách này, chúng tôi mạn phép trình bày hành trạng (tiểu sử) cũng như tư tưởng của một bậc anh hùng lớn của dân tộc đã hai lần lãnh đạo quân dân Ðại Việt đánh bại quân Mông-cổ xâm lược vào các năm 1285 và 1288, vị đó không ai khác hơn là Đức Vua Trần Nhân Tông.

—>Chương 1

This entry was posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRÚC LÂM NGUYỄN VIỆT PHÚC LỘC: Toàn Thư Hoàng Đế Trần-Nhân-Tông, Việt Sử. Bookmark the permalink.

1 Response to Toàn Thư Hoàng Đế Trần-Nhân-Tông (Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc)

 1. Lê Thy says:

  Những ai đang tiếp tay cho Vẹm+ để dâng đất Việt Nam cho Chệt + , đang hùa theo chúng nó phỉ báng, diễu cợt tổ tiên, tiền nhân – nếu còn lương tri thì hãy suy ngẫm di ngôn của Phật Hoàng Trần Nhân Tông dưới đây:

  Di Chúc Của Hoàng Đế Trần Nhân Tông

  “Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải.

  Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới qui ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích.Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn:

  Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác“. Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu.”

  Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s