Video: CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT (Đài Á Châu Tự Do)

Cải Cách Ruộng Đất 1/9-Vết thương chưa lành

Cải Cách Ruộng Đất 2/9– Nhận chỉ thị của Nga và Tàu

Cải Cách Ruộng Đất 3/9– Đấu tranh giai cấp đại thành công trong CCRĐ

Cải Cách Ruộng Đất 4/9– Quá trình ĐCSVN chuẩn bị CCRD

Cải Cách Ruộng Đất 5/9 – Diễn biến cuộc CCRĐ

Cải Cách Ruộng Đất 6/9– Xử án địa chủ , lời kể của 1 nhân chứng

Cải Cách Ruộng Đất 7/9– Hành quyết địa chủ

Cải Cách Ruộng Đất 8/9– Câu chuyện của nhà thơ Hữu Loan

Cải Cách Ruộng Đất 9/9– ĐCSVN nhận sai lầm và sửa sai như thế nào?

This entry was posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, Audio-Video, Cải Cách Ruộng Đất, Tội Ác Cộng-sản, Video tài liệu. Bookmark the permalink.