MÙA XUÂN ĐEN (Hải Triều): Giọt Máu Lưu Vong

Giọt máu lưu vong
Cho con tôi, Lê Thị Minh Châu muaxuanden_bia2

Giọt máu lưu vong đã tượng hình
Là con xuống thế cõi điêu linh
Cha xanh trắng mắt moi tìm kế
Trốn xa địa ngục Hồ Chí Minh.

Mỗi đem cha thồ dầu ra biển
Mẹ ngồi điếng ruột bỏ cá cơm
Nghe cơn gió động xôn xao nước
Sóng vỗ trùng dương lạc mất hồn.

Con vẫn vô tình như sỏi cát
Kết đọng lớn dần với hư vô
Lớn theo cơn mộng đầu cha bạc
Cơn mộng trùng khơi vượt cõi bờ.

Một đêm theo sóng cha lìa nước
Theo mẹ con cùng ra biển khơi
Một chiếc thuyền cơn muôn dặm bước
Bẩy dậm hia cha vượt biển trời.

Khi vượt biển Đông, cha nào biết
Mẹ đã mang theo giọt máu hồng
Giọt máu theo cha không nuối tiếc
Chào đời đâu con nuối quê hương.

Đất Bidong cha đếm tháng ngày
Đêm nằm cùng mộng thấy đất quay
Sáng ra tỉnh giấc, trời say thật
Đất cũng ngả nghiêng điệu ngất ngây.

Đợi mấy tháng trời đất hết nghiêng
Cha ra biển rộng rửa ưu phiền
Nhìn xuyên dòng nước mờ nhân ảnh
Trời tự do cha ngỡ cõi tiên.

Bỗng một sáng mừng tin có con
Ôi! Con ta, giọt máu lưu vong
Con lén theo cha như cơn mộng
Theo bước đường bỏ núi lìa sông.

Cha đã tái sinh ở cõi này
Quê hương đoài đoạn cuối chân mây
Gió giăng mây phủ trời cố quốc
Con với tự do đến thật đầy.

Con lớn khôn trong vòng tay cha
Nuôi con một gánh, gánh sơn hà
Nuôi con, cha giữ nguyên hồn nước
Vẫn Việt Nam, dù con rất xa.

Một mai đường Tổ Quốc đề thơ
Trên tay con vẫy một mầu cờ
Ngày đi đất tủi cha lìa nước
Mai với con về đất nở hoa.

haitrieu_signLÊ KHẮC ANH HÀO
( Sỏi Đá Còn Hờn Cơn Quốc Biến / Lửa Việt 1990)

Trở về Mục Lục

This entry was posted in Hải Triều, Thơ. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s