MÙA XUÂN ĐEN (Hải Triều): Tên tù chính trị trẻ nhất nước

Tên tù chính trị trẻ nhất nước
Cho con tôi, Lê Khắc Hùng Nguyên

muaxuanden_bia2

Ta đã ra đi chẳng coi thầy
Nên toàn gia đã trắng cả tay
Toàn gia bồng bế vào ở khám
Con sinh ra mới chín mươi ngày.

Tội cha “quân ngụy” cũng đã đành
Tội con “con ngụy” cũng thành tên
Ngụy con cũng tội như ngụy bố
Phản động! Đảng hành chắc như đinh!

Con thơ vừa sinh ba tháng non
Mẹ bế theo cha lội sóng cồn
Tưởng ra vượt được muôn trùng sóng
Ai ngờ giặc hốt cả bố con.

Sáng ra lôi bố vô phòng trống
Giặc quát ầm lên muốn vỡ phòng
Lũ bố con mày quân ngoan cố
Xem bố con mày gan to không?!

Ngày đêm nằm khám nghe con khóc
Tím ruột, bầm gan, nát cả hồn
“Con không cha như nhà không nóc”
Con theo cha vào chốn lao lung.

Giặc giam con, mẹ ở một phòng
Cha nằm trong hộp tám độ vuông
Tứ chi, đầu tựa luôn bốn góc
Góc nào cũng nghe tiếng khóc con!

Vách bếp viết đầy những tên tù
Con tù chính trị chiếm một khu
Tù lớn được ban khoai sùng thúi
Tù con được bú nước cơm hôi.

Tù con ba tháng chưa đọc viết
Đảng rất khoan hồng không hỏi cung
Con được tự do cho bò lết
Đảng khỏi phí đi một chiếc còng.

Đảng cũng tha luôn ngày lao động
Ngày đêm tay múa với muỗi mòng
Đôi lúc ngứa chim con cũng hét
Con coi “bác Hồ” con số không.

Tù con bé nhỏ nhất trong niên
Đảng quyết không tha kẻ vượt biên
Dù con còn đỏ trong tay Mẹ
Cũng phải giam cho đủ năm liền.

Con lên sáu tháng tù ba tháng
Cũng chịu tội danh phản quốc rồi
Phản động, cùng cha chờ lãnh án
“Bố con mày có nước lên trời!”

“Thế sự thăng trầm quân mạc vấn” *
Con biết đời con mảnh phù vân
Ngày con lìa nước con không khóc
Con biết đời con đã một lần!

(*) Thơ Cao Bá Quát

haitrieu_sign
LÊ KHẮC ANH HÀO
( Sỏi Đá Còn Hờn Cơn Quốc Biến / Lửa Việt 1990)

Trở về Mục Lục

This entry was posted in HẢI TRIỀU: Mùa Xuân đen, Hải Triều, Thơ. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s