Audio: Hồi Ký ĐẤT NƯỚC TÔI (Nguyễn Bá Cẩn – Đài Radio Saigon Dallas 980am đọc)

Ảnh Cựu Thủ Tướng NGUYỄN BÁ CẨN phát biểu trong Hội Nghị NVQGHN 14-10-2006

Ảnh Cựu Thủ Tướng NGUYỄN BÁ CẨN phát biểu trong Hội Nghị NVQGHN 14-10-2006

Mời Quý Vị nghe Hồi ký Chính Trị ĐẤT NƯỚC TÔI của Cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn do đài Radio Saigon Dallas 980am đọc.

Xin đọc thêm tiểu sử của Cựu Thủ Tướng VNCH và nhận định về quyển Hồi Ký này :

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Audio tài liệu, Audio-Video, Nguyễn Bá Cẩn and tagged , , . Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s