Thơ Lão Nông: NGỌAN HÌNH KHAI NGỌAN TIẾU

Kính tặng: thầy Đặng Vũ Ngoạn, bí thư đ/ủy, hiệu trưởng đại học CNTP tp HCM!
Mến tặng: bé Phương Uyên, cô SV vừa được thầy Ngoạn ký quyết định đuổi học!

(玩形 開玩笑: coi hình nảy ý cợt chút chơi)
Google translator says: look at the pictures, came up sneering!
and it also says : Look at a face, say the owner’s nature!
Who can give a better translation?

Trông mặt mà bắt hình dong
là môn tướng lý Tây Đông xưa rày

Thử so 4 tấm hình này
bên trái mặt dày, bên phải là tiên


.^.

một bên Ngoạn (xem/ngó/trông) thậm biền
một bên ngắm bé Phương Uyên thiên thần
một bên Ngoạn rõ ngu đần
một bên khuôn mặt muôn phần thông minh


.^.

một bên hám chức bán mình
một bên yêu nước nặng tình núi sông
một bên xấu mặt tổ tông
một bên nối bước cha ông rạng ngời

một bên mặt tựa đười ươi
một bên thanh tú rõ người thanh lưu
một bên sắc diện y ưu[1]
một bên ưu tú, kì vưu[2] há nhường?

một bên bản mặt vô lương
một bên rực rỡ như hường như hoa

phường vô nhân giở giói ra
cả gan chọc ghẹo lão già ta đây!
này này ta bảo cho bay
khôn hồn cất cái mặt dày trân trân!

—————————–

04:24 AM 07-Dec-13,
Lão Nông.

————–

————–

[1] y vưu (伊優) ~ dáng xun xoe nịnh hót

[2] kì vưu (其尤) ~ lạ kì, khác thường, đặc biệt, ưu tú.
như vưu vật: 尤物 ~ người ưu tú, vật quý lạ)
có câu:
朝取一人焉拔其尤, 暮取一人焉拔其尤。[zhāo qǔ yī rén yān bá qí yóu, mù qǔ yī rén yān bá qí yóu。]
Triêu thủ nhất nhân yên bạt kì vưu, mộ thủ nhất nhân yên bạt kì vưu.

nghĩa là:
Sáng chọn một người, phải chọn người ưu tú, chiều chọn một người, phải chọn người ưu tú.

This entry was posted in 6.Bạn đọc viết, Lão Nông, Thơ, Vui cười-Phiếm-luận. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s