Video tài liệu: Hải chiến Hoàng Sa 19-01-1974

Mời quý độc giả  xem phim tài liệu về cuộc Hải-chiến Hoàng Sa 19-01-1974 do những nhà làm phim của VNCH thực hiện 1 tháng sau khi xảy ra cuộc chiến ấy ,  được Đài Truyền Hình Đồng Nai Việt Nam cộng sản phát hình :

This entry was posted in Audio-Video, Video tài liệu. Bookmark the permalink.