ÐIẾU TIỄN ĐẠI BÀNG VIỆT DZŨNG (FreeViet Phụng Lập)


Chút Quà Cho Quê Hương

Tiếng hát ngày nào mang hơi ấm cho chúng ta đã không còn trên cõi đời này nữa!
Ôi tiếng hát trầm ấm đó!
Ôi lời ca yêu thương kia!
Sẽ vĩnh viễn trở thành bất tử
Việt Dzũng – con chim đầu đàn của chúng ta đã theo gót tiền nhân đi vào lịch sử

Gần 40 năm lưu vong anh đã sống một cuộc đời không do dự
Hi hiến trọn cuộc đời cho đại cuộc đấu tranh
Freedom For VietNam
Democracy For VietNam
Human Rights For VietNam
Tiếng hét từ trái tim hừng hực lửa của anh
Ðã vang vọng trên khắp mọi nẻo đường thế giới

Con đường anh đi dầu gai chông chắn lối
Mặc gian khổ chập chùng
Mặc nguy hiểm vây quanh
Ðôi mắt anh vẫn chỉ thấy màu xanh
Lòng  anh vẫn rộn ràng khi thấy Cờ Vàng bay phất phới
Con đường anh đi chỉ một đường tiến tới
Bằng con tim
Bằng khối óc
Bằng tấm lòng
Tất cả cho đại cuộc quang phục quê hương

Việt Dzũng – Anh đã đi trọn cuộc đời ban phát yêu thương
Như hiện thân của Thánh Phanxicô Xaviê Khó Khăn trong Kinh Thánh
Gánh nặng tha nhân anh không nề hà kề vai gánh
Thánh giá oằn vai nhưng chẳng chút than van
Trái tim anh toàn bích nghĩa từ nhân
Chỉ biết Yêu Thương – Cảm Thông và Tha Thứ

Việt Dzũng – Anh đã một đời viết lên trang sử
Những gì anh hoàn thành trường cửu với thời gian
Chế độ bạo tàn nào cuối cùng cũng rả mục như tro than
Hoài bão quê hương quang phục sẽ trở thành hiện thực
Những viên gạch anh một đời cật lực
Xây đắp đường về giải phóng quê hương
Mang Công Bằng – Nhân Ái – Yêu Thương
Cho đồng bào anh còn đang đọa đày trong ngục tù Cộng sản

Tuổi trẻ của anh chắc chắn sẽ không vào quá vãn
Nhưng sẽ là đuốc sáng soi đường cho thế hệ hôm nay
Ngàn ngàn trái tim
Triệu triệu bàn tay
Sẽ tiếp nối anh hoàn tất con đường quang phục

Nhiệt huyết Việt Dzũng không bao giờ ngưng sôi sục
Lửa đấu tranh của anh mãi hừng hực cho các thế hệ mai sau
Anh đã gởi cho quê hương một món quà quá lớn
Ðó chính là anh – là Việt Dzũng – là con cưng của Cha Lạc Mẹ Âu

Ðại bàng đang soải cánh tung bay
Việt Dzũng chí anh mãi ngập đầy
Quang phục quê hương đường vẫn tiến
Thanh bình đất nước mộng luôn xây
Ðấu tranh bền bĩ qua truông dữ
Gian khổ kiên trì vượt sói vây
Sinh tử chuyện thường không tránh được
Hùng Ca Việt Dzũng tựa trời mây!

Thượng hưởng.

FreeViet Phụng Lập
(12/22/13)

This entry was posted in Thương tiếc Việt Dzũng. Bookmark the permalink.