CHINH PHỤ NGÂM KHÚC VNCH – THỜI BINH LỬA (Lê Khắc Anh Hào): Chương 1

Chương một
KHỞI ĐẦU CUỘC CHIẾN BẮC NAM
chinhphungamkhucvnch1 1.
Thuở trời đất giặc Hồ nổi lửa
Ngày đời em đổ vỡ phong ba
Vì ai loan phụng lìa xa
Vì ai xã tắc sơn hà nát tan?

2.
Ngày xuất quân, lệnh ban chống giặc
Đêm hỏa châu giăng mắc lưng trời
Rừng sâu chong súng ngậm lời
Chờ nghe đạn giặc gọi mời lửa binh.

3.
Trời phương Nam thanh bình năm cũ
Đời anh như hoa nụ trên cành
Bỗng nhiên vỡ đất tan thành
Bút nghiêng xếp lại, máu tanh giang hồ.

4.
Vượt Bến Hải giặc vô như thác
Nhập rừng sâu: lệnh Mác Lê Nin
Lệnh truyền từ Hồ Chí Minh
Tang thương đất Việt, điêu linh giống nòi.

5.
Thuở thư sinh đêm soi đèn sách
Giờ súng gươm anh vạch đường quân
Giầy saut dẫm bước phong trần
Sương đêm thấm nặng nghìn cân cõi người.

6.
Ngày anh đi một trời úa lá
Chân tiển anh mà lạ gót son
Khối sầu dằng dặc héo hon
Chắp tay nguyện bước vuông tròn theo anh.

7.
Anh bước đi, trời xanh rực nắng
Em đứng nhìn đăng đắng bờ môi
Anh đi, nắng lạ bồi hồi
Em về lẽ bóng ngậm lời biệt ly.

8.
Lùng Bắc quân, ngại khi lạc lối
Súng Khe Sanh khẽ gọi Pleiku
Anh đi sương khói mịt mù
Súng gươm anh chận gót thù đạn bom.

9.
Em thơ thẩn từng hôm soi bóng
Dõi vầng trăng lồng lộng quan san
Quân đi rừng núi bạt ngàn
Trường Sơn đổ lửa, em tràn lệ sa.

10.
Đêm đụng giặc, xông pha trận mạc
Ngày dừng quân lục soát chiến trường
Chiến y phủ lớp bụi đường
Uy nghi cờ lộng gió sương biên thùy.

11.
Tiếng pháo giặc ầm ì đồi núi
Chiến hào anh thui thủi súng chông
Nhìn lên… trùng điệp núi sông
Anh đi, Tổ Quốc, một lòng thủy chung.

12.
Rừng núi thẩm rừng rung, gió hú
Sương rừng khuya như ủ thịt da
Chập chờn trận địa như ma
Đời nay súng đạn, xưa là kiếm cung.

Lê Khắc Anh Hàochinhphungamkhuc-bia-thumbnail

<—MỤC LỤC
—> CHƯƠNG 2

Advertisement
This entry was posted in ***Mùa QUỐC HẬN, Hải Triều, lê khắc anh hào, Thơ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s