CHINH PHỤ NGÂM KHÚC VNCH – THỜI BINH LỬA (Lê Khắc Anh Hào): Chương 2

Chương hai
NGƯỜI CHINH PHỤ VNCH
CHIẾN ĐẤU BÊN CẠNH CHỒNG… (*)
chinhphungamkhucvnch2

13.
Ngày rừng núi chập chùng sương phủ
Rừng cây xa ủ rũ mập mờ
Tiền đồn heo hút bóng cờ
Uy nghi súng dựng bên bờ tử sinh.

14.
Đêm từng đêm, rập rình trận mạc
Tử thần như giăng mắc cỏ cây
Bên chồng đêm lạnh hao gầy
Bên chồng em nguyện chung tay cùng chồng.

15.
Đêm giặc pháo, súng chông phản pháo
Ngày giặc lui ẩn náu rừng sâu
Thời gian câm lặng vó câu
Còn em hóa bạc mái đầu thủy chung.

16.
Khi giặc bũa trùng trùng mưa đạn
Lửa rợp trời giăng vạn sao băng
Nhìn lên máu nhuộm vầng trăng
Hào sâu khai hỏa đạn giăng tầm nhìn.

17.
Em tiếp đạn, bên mình súng trận
Em giúp chồng bắn chận cuồng binh
Tuyến ngoài giặc loạn thất kinh
Chết như cây cỏ vô tình truông sâu.

18.
Đời chinh nhân tuyến đầu gian khổ
Nặng quằn vai mấy độ Thu phong
Sang ngang phận gái theo chồng
Lửa binh là nghiệp núi sông vô cùng.

19.
Em chinh phụ chia chung nghiệp nước
Anh chinh phu dõi bước quân hành
Chiến chinh vỡ lũy nghiêng thành
Cùng chung gian khổ tuổi xanh phai tàn.

20.
Vì nghiệp nước, dung nhan héo úa
Em theo chồng từ thuở can qua
Biên thùy lửa khói phôi pha
Cùng anh bảo vệ sơn hà Việt Nam!

Lê Khắc Anh Hàochinhphungamkhuc-bia-thumbnail

<—MỤC LỤC
—> CHƯƠNG 3

This entry was posted in ***Mùa QUỐC HẬN, Hải Triều, lê khắc anh hào, Thơ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s