CHINH PHỤ NGÂM KHÚC VNCH – THỜI BINH LỬA (Lê Khắc Anh Hào): Chương 4

Chương bốn
Người Chinh Phụ Việt Nam sau 1975
và những trại tù cải tạo

traitucs

53.
Ngày 75 giặc tràn khắp nước
Lệnh quy hàng, giặc trước giặc sau
Anh về ôm một khối đau
Hận như bão tố phủ màu quan san.

54.
Ôi oan nghiệt! Không đàng trốn giặc
Lệnh tập trung, anh vát hai vai
Oan khiên trĩu nặng hình hài
Cái thân tù ngục an bài kiếp nao?

55.
Ôi phút chốc nôn nao sum hợp
Rồi chia tay lớp lớp vô tù
Tương lai, rừng núi mịt mù
Đời trai như lá mùa Thu chết dần.

56.
Em phờ phạc tấm thân liễu rũ
Xót thương anh giấc ngủ không tròn
Tháng ngày lẻ bóng héo hon
Tuổi xuân từng phút hao mòn xác xơ.

57.
Cơn gió thoảng bóng cờ giặc đỏ
Nhuộm đen đời, đen cỏ, đen cây
Muôn dân bỗng chốc trắng tay
Còn anh rũ mục tháng ngày cùm gông.

58.
Ngày thăm anh núi sông bỡ ngỡ
Cúi đầu đi không thở không than
Anh đi giặc súng hai hàng
Em đau đoài đoạn lệ tràn giọt sa.

59.
Đếm nhật nguyệt hơn ba năm lẻ
Mới gặp nhau chưa kể nguồn cơn
Chia tay gửi giọt lệ tuôn
Để anh thương… vẫn điên cuồng nhớ em.
Bắc quân tràn ngập, chiến hào vỡ tan.

Lê Khắc Anh Hàochinhphungamkhuc-bia-thumbnail

<—MỤC LỤC
—> CHƯƠNG 5

This entry was posted in ***Mùa QUỐC HẬN, Hải Triều, lê khắc anh hào, Thơ. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s