CHINH PHỤ NGÂM KHÚC VNCH – THỜI BINH LỬA (Lê Khắc Anh Hào): Chương 5

Chương năm
Người chinh phụ thành tù nhân…

chinhphungamkhucvnch6?n

60.
Rời trại giặc, đường thêm thanh vắng
Chân bước đi như chẳng về đâu
Em như Chức nữ chờ Ngâu
Chợt anh biến mất giữa mầu núi sông.

61.
Em tần tảo giữa lòng chế độ
Ngày ra đường gặp hổ, sói lang
Một trời Tổ Quốc mang mang
Như hình địa ngục giăng tràn Bắc Nam.

62.
Giặc có lúc hầm hầm hạch hỏi
Cũng có khi soi mói đủ bề
Quyền uy áp bức cận kề
Trời cao có thấu, sơn khê có tường?

63.
Rồi một sớm phố phường lố nhố
Giặc khám nhà, cờ đỏ bũa vây
Hai tay em giặc còng tay
Càn khôn vỡ vụn giữa bầy thú hoang.

64.
Căn nhà nhỏ mở toang cửa trước
Giặc đỏ vào từng bước tóm thu
Giang sơn nay một nhà tù
Cửa nhà sản nghiệp cái vù tan tiêu.

65.
Anh chân mây bao nhiêu gian cực
Em quê nhà, áp bức tù gông
Tội em chia với tội chồng
Đêm tù mưa dội theo dòng lệ em.

66.
Đời đôi ngả, bóng đêm giăng mắc
Mộng đoàn viên nay chắc tan tành
Hoa Xuân úa nụ tan cành
Khi em thân ngọc mong manh trong cùm.

67.
Giặc khảo vàng, chôn hòm bao lượng
Ngày xưa chồng lương hướng ra sao
“Cái quân chồng Ngụy lon cao
Chính là tội ác phải vào nhà giam!”

68.
Giặc Hồ đỏ vào Nam vơ vét
Sạch miền Nam, người chết, kẻ nghèo
Suối sông, làng mạc, núi đèo
Xác xơ cây cỏ, mây treo cuối nguồn.

69.
Ba năm lẻ tuổi tuôn theo lệ
Ngóng tin chồng ngọc thể mòn hao
Ngày lên nắng lạ lao xao
Đêm mơ em được ôm vào lòng anh.

Lê Khắc Anh Hào
chinhphungamkhuc-bia-thumbnail

<—MỤC LỤC
—> CHƯƠNG 6

This entry was posted in ***Mùa QUỐC HẬN, Hải Triều, lê khắc anh hào, Thơ. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s