CHINH PHỤ NGÂM KHÚC VNCH – THỜI BINH LỬA (Lê Khắc Anh Hào): Chương 6

Chương sáu
Người chinh phụ miền Nam ra khỏi tù…

chinhphungamkhucvnch7

70.
Rồi một sớm tin lành giặc thả
Ra khỏi tù lệ lả chả rơi
Tên anh, em gọi ngàn lời
Hởi anh yêu ở cuối trời thấu chăng?

71.
Nhà giặc cướp, không đàng nương tựa
Còn đâu nơi song cửa đợi mong
Một trời cờ đỏ bão giông
Thân em chiếc lá trên dòng nước trôi.

71.
Về quê Mẹ, bồi hồi tuổi ngọc
Con đường quê buổi học tan trường
Dấu xưa hoa cỏ mờ sương
Chân em từng bước đoạn trường từng cơn.

73.
Anh tù Hoàng Liên Sơn, Kà Tót
Hay Cổng Trời chót vót mây xanh
Phận tù Suối Máu mong manh
Em soi bóng nguyệt, tàn canh đợi chồng.

74.
Em chinh phụ phòng không gối chiếc
Anh người tù không biết ngày ra
Mầu tang phủ khắp sơn hà
Giam em giữa cõi ta bà cô đơn.

Lê Khắc Anh Hào
chinhphungamkhuc-bia-thumbnail

<—MỤC LỤC
—> CHƯƠNG 7

This entry was posted in ***Mùa QUỐC HẬN, HẢI TRIỀU: Mùa Xuân đen, Thơ. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s