CHINH PHỤ NGÂM KHÚC VNCH – THỜI BINH LỬA (Lê Khắc Anh Hào): Chương 7

Chương bẩy
Người chinh phụ miền Nam
nghe tin chồng chết trong trại tù cộng sản…

chinhphungamkhucvnch8

75.
Rồi một sớm càn khôn vỡ nát
Tin anh về bụi cát rừng sâu
Thôi rồi cát bụi về đâu
Trời ơi, oan nghiệt tình sầu thiên Thu.

76.
Đời còn gì, nỗi đau vời vợi
Đời còn gì, em đợi em mong
Kiếp hoa tàn úa theo chồng
Giang sơn này cũng theo dòng nước trôi!

77.
Chia lìa nhau không lời vĩnh biệt
Lòng đất nào anh chết nghiệt oan
Sương pha cỏ úa đầu non
Đèn khuya chông lạnh hao mòn đời em.

78.
Đêm từng đêm, không kềm giọt lệ
Đêm từng đêm, tiếng dế ủi an
Ngày soi gương lạ dung nhan
Đêm xem thiên hạ, trần gian đổi mầu.

79.
Vĩnh biệt anh! Thiên thu vĩnh biệt!
Đời em như đã chết bao giờ
Đêm em sống từng cơn mơ
Ngày em uất hận ngọn cờ thù chung!

Vĩnh biệt anh! Thiên thu vĩnh biệt!

Và từ đây, những người chinh phụ miền Nam trong suốt cuộc chiến chống Bắc quân xăm lược, đã phải sống một chuỗi đời oan nghiệt, tàn phai trong địa ngục đỏ của cộng sản. Thảm cảnh này chúng ta không thể tìm thấy trong “Chinh phụ ngâm khúc” xưa của hai cụ Đặng Trần Côn và cụ Đoàn Thị Điểm … với cuộc trùng phùng hạnh phúc của người chinh phu và chinh phụ.

Liên ngâm đối ẩm từng phen
Cùng chàng lại kết mối duyên đến già
Cho bỏ lúc sầu xa cách nhớ
Giữ gìn nhau vui thuở thanh ninh
Ngân nga mong gửi chữ tình
Dường này ai hẳn tài lành trượng phu.

(Cuối sách Chinh phụ ngâm khúc/
Đặng Trần Côn & Đoàn thị Điểm)

Binh lửa thời đại nào cũng khổ đau, tan thương, ly biệt, máu xương…, nhưng đời người chinh phụ trong thời cổ Trung Hoa và Việt Nam, về mặt thân phận con người, chắc cũng không khác gì người chinh phụ trong thời binh lửa, chinh chiến khi dân tộc Việt Nam chống Bắc phương. Nếu lấy cái mốc thời gian vào thời triều Lê Cảnh Hưng khoảng 1720 – 1742 khi cụ Đặng Trần Côn viết Chinh Phụ Ngâm Khúc từ tinh thần bản tiếng Hán của Trung Hoa, tính đến năm 1975 khi miền Nam mất vào tay cộng sản thì cách xa nhau khoảng 235 năm…

Thế nhưng, so với những dòng kết sau cùng, đẹp và có hậu trong cuộc đời chinh chiến của người xưa, như trong “Chinh phụ ngâm khúc” của hai cụ Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm, thì cuộc đời người chinh phụ VNCH quả thật là đau khổ, oan nghiệt và bất hạnh trùng trùng nghìn lần hơn người chinh phụ thời xưa, kể cả thời xưa của Trung Hoa lẫn thời xưa của lịch sử Việt Nam!

Vĩnh biệt anh! Thiên thu vĩnh biệt!
Đời em như đã chết bao giờ
Đêm em sống từng cơn mơ
Ngày lên uất hận ngọn cờ thù chung!

(Cuối sách Chinh Phụ Ngâm Khúc
Việt Nam Cộng Hòa/Lê Khắc Anh Hào)

Lê Khắc Anh Hào
chinhphungamkhuc-bia-thumbnail

<—MỤC LỤC
—> CHƯƠNG 8

This entry was posted in ***Mùa QUỐC HẬN, Hải Triều, Thơ. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s