AI NÓI TUI NGU, TUI CHỊU NGAY (NTBửu – Darwin)

Ai nói tui ngu, tui chịu ngay !

Viết cho những người tự xưng là trí thức nhưng đã âm thầm
hoặc công khai làm nô bộc cho Việt cộng.

Ai nói tui ngu, tui chịu ngay !
Nhưng màn ôm đít Cộng – No way !
Tháng Tư năm ấy dìu nhau chạy
Xin hỏi : – Vì sao chạy thế này ?

Xin hỏi : – Vì sao chạy thế này ?
– Chạy vì khi Cộng phỉ vô đây
Căn nhà hương hỏa bao năm đó
Không cánh nhưng rồi cũng phải bay !

Không cánh nhưng rồi cũng phải bay
Bởi vì bác đảng đã quen tay
Tóm thâu tài sản dân cho cán
Hó hé cửa tù mở rộng ngay !

Hó hé cửa tù mở rộng ngay !
Nhà sư, linh mục tội gì đây ???
Dân quân cán chính đem giam hết !
Kẻ mất, người còn, thê thảm thay.

o O o

Ai nói tui ngu, tui chịu ngay !
Nhưng màn ôm đít Cộng – No way !
Mang danh trí thức sao ngu thế ?
Ðảng gọi cục phân ! Thật đúng thay !

Darwin 1997
NTBỬU

This entry was posted in 6.Bạn đọc viết, NTBửu, Thơ. Bookmark the permalink.