Vinh danh SABINE KRATZE (NTBửu – Darwin)

Vinh danh SABINE KRATZE
Tưởng niệm cô Sabine Kratze,
người đã tự thiêu trong một khách sạn tại Sàigòn
để phản đối bạo quyền VC đàn áp tôn giáo tại VN.

 Cô hiểu niềm đau của nước tôi
Từ ngày Cộng phỉ nhảy vô hôi
Nhà dân bỗng chốc thành … nhà cán
Của nước đột nhiên biến … của Mười ! (*)
Cô đốt đuốc thiêng phò đạo pháp
Tôi thiêu ma đạo hộ thiên lôi
Mai này tôi sẽ về quê cũ
Để khắc tên cô trọn cánh đồi !

(*) Tin trong nước cho biết Đỗ Mười và tay sai đã biến vô số tài sản quốc gia thành của riêng.

10/1995
NTBỬU

This entry was posted in 6.Bạn đọc viết, NTBửu, Thơ. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s