CHO TÔI XIN HỎI…! (thơ Kỳ Lân Vương)

CHO TÔI XIN HỎI…!

1964 Saigon nhìn từ trên cao Photo by Chris Newlon Green (nguồn: manhhai flickr)

1964 Saigon nhìn từ trên cao
Ảnh của Chris Newlon Green

(nguồn: manhhai flickr)

Ai có về cho tôi xin hỏi
Thuở xưa đó tên ai khéo đặt
Thân thương quá tên gọi Sài Gòn
Đẹp mỹ miều Hòn Ngọc Viễn Đông
Bao lớp người về trong lòng Mẹ
Nguyện thân này với Mẹ Sài Gòn
Sài Gòn đó nay còn hay mất
Sao chẳng còn Hòn Ngọc Viễn Đông

Ai có về cho tôi xin hỏi
Sài gòn đã khóc những chiều mưa
Bao lâu rồi sầu giăng trăn trở
Sài Gòn khóc trăn trở sầu giăng
Mẹ Sài Gòn nấc nghẹn xa Con
Con viễn xứ có nhớ Sài gòn
Nhớ đàn con Mẹ khóc chiều mưa
Cung oán nào xa cách Mẹ Con

NTBH_023_TTAi có về cho tôi xin hỏi
Con xa Mẹ hay Mẹ xa Con
Đến khi nào Con Mẹ đoàn viên
Sầu thương cảm di hồn Tử Sĩ
Nguyện xả thân bảo vệ tên Mẹ
Người đã khuất nhưng hồn bất khuất
Di nguyện nào bao hồn Tử Sĩ
Đàn con xa còn nhớ hay quên

Ai có về cho tôi xin hỏi
Có ai về chung lòng tay nắm
Vai kề vai gửi trọn niềm tim
Sài Gòn thuở mộng mơ xây đắp
Tấm lòng dâng đến Mẹ Sài Gòn
Trả lại tên Hòn Ngọc Viễn Đông
Đã rạng danh in đậm năm Châu
Để kính dâng sưởi hồn Tử Sĩ

Sài Gòn. Ngày 02/ 05/ 2014
Kỳ Lân Vương

This entry was posted in 6.Bạn đọc viết, Kỳ Lân Vương, Thơ. Bookmark the permalink.