ĐÁP LỜI SÔNG NÚI (thơ KB Nguyễn Hiếu)

Bích chương của chính phủ VNCH tuyên truyền cho chính sách “chống cộng cứu nước” bằng cách dựa vào nhân vật lịch sử Trần Hưng Đạo.  (nguồn ảnh: http://chinhhoiuc.blogspot.ca/)

Bích chương của chính phủ VNCH tuyên truyền cho chính sách “CHỐNG CỘNG CỨU NƯỚC” bằng cách dựa vào nhân vật lịch sử Trần Hưng Đạo.
(nguồn ảnh: Lê Thy sưu tầm từ http://chinhhoiuc.blogspot.ca/)

Thắp nén hương trước hồn thiêng sông núi
Lời nguyện đầu, góp sức đuổi xâm lăng
Giặc Bắc phương bành trướng mộng tham tàn
Gieo tang tóc, gây lầm than dân Việt

Nguyện thứ hai cùng anh linh hào kiệt
Giữ giang sơn, Tổ Quốc quyết không lùi
Dù xác tan theo sóng biển dập vùi
Để sơn hà không rơi vào tay giặc

Nguyện thứ ba, cùng triệu người xiết chặt
Thà phơi thây trên mảnh đất Việt Nam
Hơn sống trong lãnh thổ kẻ bạo tàn
Làm nô lệ, ôi ! muôn vàn tủi nhục

Nguyện sau cùng, lời non sông thúc giục
Hoàng Trường Sa đầy bóng giặc tung hoành
Chuyện riêng tư gác lại đợi yên lành
Vào cuộc chiến đánh tan tành quân Hán

Kỵ Binh Nguyễn Hiếu

This entry was posted in KB Nguyễn Hiếu, Thơ. Bookmark the permalink.