THE VIET-CONG STRATEGY OF TERROR (Professor Douglas Pike)

Tài liệu của Giáo-sư Douglas Pike, viện Đại Học Texas Tech University (Douglas Pike Collections) viết về chiến lược khủng bố và kỷ  lục tội ác của VC tại Việt Nam.
The Viet-Cong Strategy of Terror by Douglas Pike (PDF)
Lê Thy sưu tầm từ: Texas Tech University,The Vietnam Center and Archive

Giáo sư Douglas Eugene Pike July 27, 1924 - May 13, 2002

Giáo sư Douglas Eugene Pike
July 27, 1924 – May 13, 2002

Giáo sư Douglas Pike chuyên về sưu tầm lịch sử Việt Nam. Ông đã thu thập được rất nhiều tài liệu về Việt Nam, những tài liệu và hình ảnh được lưu trữ tại thư viện trường Đại Học Texas Tech University, Lubbock.

Ông qua đời năm 2002, hưởng thọ 77 tuổi.

Mời xem thêm các bạn hữu và cộng tác viên của Giáo-sư chia sẻ những kỷ niệm và lòng tôn trọng của họ đối với Ông tại :
http://www.vietnam.ttu.edu/resources/indochina_chronology/douglas_pike.php

This entry was posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, DOUGLAS PIKE: The Viet-Cong Strategy of Terror, Tội Ác Cộng-sản. Bookmark the permalink.