TRỞ VỀ NGUỒN: TƯ-TƯỞNG Á-ĐÔNG (trích Diễn-văn của Cố TT NGÔ ĐÌNH DIỆM)

(nguồn: http://viteuu.blogspot.no/)
image009

image010image012

This entry was posted in Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Tài-liệu - Biên-khảo. Bookmark the permalink.