Thư kính gởi Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu của cái gọi là Tổ chức Cộng Đồng Người việt Quốc gia tại Hoa Kỳ (Thiếu Tá Liên Thành)

Thư của một Người Việt Quốc Gia hiện đang tỵ nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ, Thiếu Tá Liên Thành, nguyên Chỉ huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên Huế.

Orange County, Cali, ngày 6 tháng 6 năm 2014

Kính gởi:

Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu của cái gọi là Tổ chức Cộng Đồng Người việt Quốc gia tại Hoa Kỳ để phản đối bức thư ngày 4 tháng 6 của tổ chức quý ông do ông Nguyễn Kinh Luân, Tổng Thư Ký Hội Đồng chấp hành CĐNVQG tại Hoa Kỳ nhân danh Người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ phân ưu cùng đám Cộng Tăng, thuộc tổ chức Phật giáo Việt Nam Thống Nhất của tên Cộng Sản nằm vùng Thích Quảng Độ, tên Thích Quảng Độ đã xâm nhập miền Nam Việt Nam từ 1958 và là phụ tá đặc biệt cho tên Cộng Sản Thích Trí Quang trong việc lật đổ hai chính thể VNCH (bằng chứng và tài liệu tôi đã chứng minh quá nhiều rồi) và đến nay vẫn còn mở miệng sỉ nhục VNCH, và tên Việt Gian Võ Văn Ái về việc tự thiêu của Nữ Phật Tử Lê Thị Tuyết Mai tại Saigon, Việt Nam vào ngày 23/5/2014…

(xin đọc nguyên văn lá thư và chi tiết tại đây: http://ubtttadcsvn.blogspot.ca/2014/06/thu-cua-cuu-thieu-ta-lien-thanh-nguyen.html)

Advertisements
This entry was posted in * Liên Thành, Bình-luận - Quan-điểm, Sự Thật. Bookmark the permalink.