PHIẾM LUẬN (Đoàn Văn Khanh)

PHIẾM LUẬN
của
ĐOÀN VĂN KHANH
(cựu giáo sư Văn Hoá Vụ/TVBQGVN Đà Lạt)

Ngồi buồn đốt một đống rơm
Khói lên nghi ngút chẳng thơm chút nào
Khói bay lên tận Thiên tào
Ngọc Hoàng phán hỏi: Thằng nào đốt rơm
[Ca Dao]

MỤC LỤC

 1. Rác
 2. Đời Còn Vui Vì Có Chút Tòm Tem
 3. Ăn Để Sống và Sống Để Ăn
 4. Một Là Hạnh Phúc, Hai Là Triết Gia
 5. Được Ăn Được Nói
 6. Bác Thằng Bần
 7. Bệnh Cà Chớn
 8. Năm Heo Bàn Chuyện Trạng Lợn
 9. Từ cơm tới cháo và… cháo heo
 10. Thân Phận một Loài Chó
 11. Chuyện Gà Bươi
 12. Cũng tại cái Con Khỉ cốt đột
 13. Con Dê cà tửng theo Con Ngựa
 14. Ngựa ơi là Ngựa
 15. Năm Tỵ Nói Chuyện Rắn
 16. Rủ Nhau Phình Cái Bụng Rồng
 17. Xin Đừng Cứ Mãi Là Con Mèo Của Trạng
 18. Năm Dần Ngồi Xỉa Răng Cọp
 19. Tình Nghĩa Xui Người Nghĩ đến Trâu

–> Rác

This entry was posted in Vui cười-Phiếm-luận, Đoàn Văn Khanh. Bookmark the permalink.