Thơ Ngô Thất Sơn: HÃY ĐỨNG LÊN

Cùng các Chiến Hữu QLVNCH.
HÃY ĐỨNG LÊN

oOo

Còn đâu cứu được bọn tham ô
Bảy mươi năm lường gạt theo Hồ
Thờ xác hắn ,đất đai choán chỗ
Phủ đảng bộ ra rả tung hô

oOo

Bọn tội đồ thay nhau giữ chỗ
Buộc vào đầu vòng thắt kim cô
Truyền ngôi báu bầy con gìữ đảng
Đất liền ,biển đảo bán Tàu man

oOo

Một lần nữa dịp may không còn
Tôn vinh Tàu Cộng chất thành non
Ôm trọn mười sáu vàng bốn tốt
Để khựa Tàu tràn ngập nước non

oOo

Nước Việt làm kho chứa rác Tàu
Hàng giả,hàng độc của bọn Mao
Biên giới thong dong đầy láo nháo
Thơm thảo công an quá ngọt ngào

oOo

Còn đâu nữa hồn thiêng sông núi
Bọn côn đồ giặc cộng hôi tanh
Thuyết ngọai lai vô thần Cộng Sản
Gian tà lường gạt quá lưu manh

oOo

Hãy đứng lên trai trẻ một lòng
Phá lăng Hồ ,tháo hết xiềng gông
Xây dựng cơ đồ không Cộng Sản
Tự Do,Dân Chủ giống Tiên Rồng

Ngô Thất Sơn

This entry was posted in 6.Bạn đọc viết, Ngô Thất Sơn, Thơ. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s