Thơ Hoàng Tam Hồng: VĨNH BIỆT ANH HOÀNG THU

Tang-le-Hinh-1-600x397Xin thắp nén nhang trước vong linh anh Hoàng Thu,
sinh năm 1942 tại Huế,
binh chủng Biệt Động Quân VNCH,
tự thiêu ngày 20/6/2014 tại Tampa, Florida để phản đối Trung Cộng.
và đã từ trần ngày 23/6/2014

Thêm một ngọn lửa đã bùng lên
Hiên ngang thách thức với tà quyền
Với lời di chúc diệt Trung cộng
Gởi đám hậu sinh chớ sống hèn

Châm lửa vào mình để rọi soi
Xua đi tăm tối của giống nòi
ANH HÙNG TỬ, KHÍ HÙNG NÀO TỬ
Khí phách muôn đời dân Việt tôi


Chiến sĩ anh hùng Biệt Động Quân
Niên kỷ nay đã ngoại thất tuần
Chưa lúc nào quên về Tổ Quốc
Và người dân Việt vẫn gian truân

Đất Thần Kinh lại mất một người
Sống cho chính nghĩa từ hai mươi
Hôm nay biến mình thành ngọn đuốc
Cho nước Việt Nam mãi sáng tươi

Anh hãy ngủ đi, một anh hùng
Anh đã trả xong nợ kiếm cung
Thế hệ chúng em sẽ tiếp bước
VIỆT NAM CỘNG HÒA mãi kiêu hùng.

Hoàng Tam Hồng
26-6-2014

This entry was posted in 6.Bạn đọc viết, Hoàng Tam Hồng, Thơ. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s