Thơ Ngô Thất Sơn: DỰNG LẠI CỜ

covang8
Tặng Bạn Nguyễn Vĩnh Long Hồ
và các bạn trong QLVN CH.

Tháng Tư  hỗn loạn trời đen tối
Đột nhiên gãy đổ Quốc Quân Kỳ
Điềm thiêng ,biến cố đời ly loạn
Long Hồ dũng mãnh phải phân ly
0
Một thời oanh liệt đôi tay vững
Quân Kỳ vùng IV một tay nâng
Từ nay khép chặt vòng lao lý
Nước mất nhà tan lệ ngập đàng
0
Quân Hiệu vang lên Long Hồ sẵn
Nâng cờ phất phới dưới trời xanh
Thân như “Từ Hải” thời oanh liệt
Cờ gãy trói tay nhốt mộng lành
0
Tư Lệnh tuẫn tiết theo lá cờ
Bầu trời đen tối khắp Cần Thơ
Mây trắng bao quanh đầu chiến sĩ
Phù sa sông Hậu lệ tràn bờ
0
Rừng sâu Bắc Việt đang chờ bạn
Lao lý gian truân chẳng tính ngày
Bạn thủ Quân Kỳ nay thủ viết
Thay súng thần công diệt Cộng ngay
0
Mã đáo năm nay chờ Thánh Gióng
Long Hồ bạn thủ lại đôi tay
Cầm cờ dân tộc bay trong gió
Tôi bạn cùng nhau ngất ngưỡng say.

Ngô Thất Sơn

This entry was posted in 6.Bạn đọc viết, Ngô Thất Sơn, Thơ. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s