Thơ Ngô Thất Sơn: KIÊN TRÌ TẤT THẮNG

Gởi về tuổi trẻ Quốc Nội

Gió mưa bao phủ trời không tạnh
Hò hẹn nhau rồi còn lạnh tanh
Thế đó ! tình yêu còn bất hạnh
Tự Do,Dân Chủ làm sao nhanh.

Không dễ dành quyền trước bạo lực
Vô luân,vô cảm cả vô lương
Một bày hổ báo đang hung hãn
Há dễ buông tay chúng chịu nhường

Bọn người thuần hóa vô nhân tính
Vô thần Cộng Sản đã vô tâm
Ăn toàn xương máu người đồng loại
Còn biết gì đâu, sai với lầm

Tự Do,Dân Chủ cần tranh đấu
Kiên trì,nhẫn nại sẽ thành công
Chỉ còn dành lại bằng xương máu
Vùng lên tuổi trẻ cứu non sông

Sinh viên nam nữ cùng nhau bước
Dấn thân xây dựng nước non nhà
Mở cùm xiềng xích dân oan trước
Phá lăng Hồ tặc quyết không tha

Quân dân hợp lực cùng chung sức
Xây dựng cơ đồ nước Việt Nam
Ngàn năm văn hiến không đầu Hán
Đổi thay ngọn gió phất CỜ VÀNG

Ngô Thất Sơn

This entry was posted in 6.Bạn đọc viết, Ngô Thất Sơn, Thơ. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s