MẶT TRỐNG NGỌC LŨ : Kết Tinh Niềm Tin và Nếp Sống Việt (Nguyễn Thanh Đức)

MẶT TRỐNG NGỌC LŨ :
KẾT TINH NIỀM TIN VÀ NẾP SỐNG VIỆT

mattrongngoclu1mattrongngoclu2

1. TỔNG QUAN

2. MẶT TRỜI CHỮ ĐỨC : TRỜI, ÔNG TRỜI

3. CHỮ THƯỢNG : QUÊ HƯƠNG, ĐẤT : THẦN LINH SÔNG NÚI

4. CHỮ RỒNG, TIÊN : ÔNG BÀ TỔ TỘC VIỆT

5. 18 CHIM MỎ DÀI Chữ HÙNG : 18 VUA HÙNG QUỐC TỔ

6. 18 CHIM NHỎ : THẦN THÁNH ANH LINH VIỆT

7. HÌNH NAI VÀ CHIM ĐA : CHA MẸ ÔNG BÀ TỔ TIÊN

8. CHIM TRÊN NÓC NHÀ : TỔ TIÊN HIỆN DIỆN VÀ PHÙ HỘ

9. NẾP SỐNG VIỆT 3000 NĂM TRƯỚC

10. MẶT TRỐNG LA BÀN : VĂN MINH VĂN HÓA VIỆT

11. MẶT TRỐNG NỀN BÀN THỜ : HỒN THIÊNG DÂN TỘC

12. GHI CHÚ

(nguồn: http://danhgiactau.com/index.php/vi/tc/105-3000/200-3104-1308-mat-trong-ngoc-lu-ket-tinh-niem-tin-va-nep-song-viet)

This entry was posted in * Nguyễn Thanh Đức, 5.Tài-liệu - Biên-khảo. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s